Naše životní prostředí na přelomu tisíciletí

Před lety objevil profesor Galvieski v archivech KGB mezi náboženskými texty také rukopis, který časově zařadil do 14. století. Pochází prý z jedné židovské knihovny v Polsku a přes vůdcův bunkr v Berlíně se dostal do Ruska. Obsahem jsou proroctví svatého Jana Jeruzalémského. 

O Janovi je toho známo jen málo. Galvieski ho považuje za možného zakladatele řádu templářů. Podle jiných zdrojů byl jedním ze synů Xenofona, římského senátora v Konstantinopoli. Studoval v Bejrútu a vstoupil do kláštera. V Moskevském rukopise se o něm píše, že "uměl číst a naslouchat nebi" a "byl okem a uchem člověka, jímž bylo možné orologi replica italia; vidět a slyšet síly Boží". Řečeno současnými slovy: byl médium.

Jeho proroctví začínají z velké části slovy: "Až začne tisíciletí, které přijde po tisíciletí, .. " Protože už žil v našem tisíciletí, zjevně je tím míněn začátek 21. století.

Nápadně velký počet proroctví se zmiňuje o poměrech, které se velmi podrobně a přesně mohou vztahovat na naši dobu. Protože tato proroctví jsou údajně téměř tisíc let stará, budí tato přesnost podezření.

Ale navzdory takovým pochybnostem teď k jednomu z těchto proroctví sáhnu. Myslím, že by nemělo zůstat mimo diskusi. Jde v něm o naše životní prostředí: 

"Až začne tisíciletí, které přijde po tisíciletí, nemoci vody, nebe a země zasáhnou člověka a ohrozí ho. To, co zničil, bude obnovovat, a to, co zůstalo, by měl uchovdvat. Bude mít strach ze dní, jež leží před ním. Ale bude už příliš pozdě. Zemi pokryje poušť a voda bude stále hlouběji, v určitých dnech poteče a strhne s sebou všechno jako potopa. Kvůli ní nebude pro zemi žádné ráno a vzduch rozleptá těla nejslabších." 

Tomu chci energicky odporovat. Nebude příliš pozdě. Sice bude za pět minut dvanáct, ale nebude příliš pozdě. Stále více lidí bude vyvíjet nové vědomí a poznávat, že dále, rychleji a výše už nejsou samy o sobě žádné hodnoty. Společně a jinak, to jsou hodnoty budoucnosti, které pomohou zachránit naši planetu.

Na vodu se v příštích letech opravdu ještě bude málo dbát. Cena vody silně stoupne a lidé budou její cenou uvedeni na cestu šetření.

Pokud jde o znečištění vody a vzduchu, konečně budou hlavní původci voláni k odpovědnosti, i když se tomu budou velmi bránit. Především letecká doprava a kosmické lety budou vystaveny nátlaku. To však ještě nějaký čas potrvá - z finančních a politických důvodů si na ně v příštích letech ještě nikdo netroufne.

Vidím úplně změněný automobilový průmysl. Budou se vyrábět už jen malá či středně velká auta. Na hlavních silničních tazích budou instalována zařízení podobná síti magnetických pásů. Řidič se napojí, vypne motor a bude po pásu klouzat. Na každém výjezdu se může odpojit a vlastní energii bude potřebovat pouze na úsek cesty domů.

Vlastní energii vidím jen uloženu v malé krabičce na palubní desce auta. Čerpat se bude z kosmického záření. Tato kosmická energie bude také pohánět všechny ostatní stroje, topení  atd. Je to čistá energie, z níž není žádný odpad, je každému k dispozici a po vynaložení nákladů na malý přístroj už nestojí skoro nic. Na základě tohoto vynálezu ztratí velké koncerny svou moc nad lidmi a státy.

Bohužel bude trvat ještě asi 20 let, než se vůbec povolí využívání této energie, protože příliš mnoho mocných na této zemi se bojí jejího vlivu.

Lidé se změní a budou s energií správně zacházet: nikdo si dobrovolně nevezme víc, než mu patří, a to bude znamenat záchranu lidstva. Nevěříte tomu? Vědomí lidí se natolik mění, že to všechno není nepravděpodobné. Ještě před 30 lety byla filmová herečka v kožichu z ocelota či geparda obdivována - dneska by ji vypískali a kožich postříkali barvou. Podobný zvrat v myšlení očekávám i v oblasti energie. Kdo bude brát více, než potřebuje, nebude obdivován a nikdo mu nebude závidět, ale všichni jím budou pohrdat. Člověk pomůže sám sobě, když dosáhne jiné úrovně vědomí.

Katastrofy, které prorokuje Jan z Jeruzaléma, nenastanou. Zemětřesení   se budou držet v obvyklých mezích a v obvyklých oblastech: dvě až tři zemětřesení v evropské oblasti, zemětřesení; v Japonsku. San Francisco sice bude postiženo velkým zemětřesením, avšak nezanikne a nebude pohlceno mořem. Kromě toho nastanou čtyřikrát až pětkrát silné bouře.

V blízké budoucnosti pokročí, vzhledem ke změně počasí, tání ledovců na pólech, avšak ještě v dalších desítkách let to nebude nebezpečné. Teprve za 1000 let póly roztají do té míry, že by to nebezpečné mohlo být. Lidé budou však moci uniknout na jiné planety.

Ostatní články

Navigace