Andělské karty

andělské karty

Představa okřídlených poslů, kteří přinášejí lidstvu andělskou moudrost, je stará jako nejstarší psané záznamy (asi 9000 let), ale možná ještě mnohem starší. Karty Vám poskytnoutinformace a vedení, pokud o ně celým srdcem a duší požádáte. Budete-li karty používat s láskyplným záměrem, vznikne zvláštní spojení mezi vámi a anděly, kteří vám chtějí pomoci. Andělé vás pak budou podporovat v každodenním životě a při prvním kroku na cestě k celistvosti pomohou uzdravit vaše nitro. Andělské karty můžete používat nezávisle nebo ve spojení s doprovodným souborem Andělských karet – Srdce a duše Na sděleních prostřednictvím těchto karet není nic zlověstného. Karty byly sestaveny pod andělským vedením a ztělesňují pouze andělsky čistou, pozitivní a bezpodmínečnou lásku. Pro ni, stejně jako pro světlo a moudrost, jež vám přinášejí, je mějte v úctě a dobře je opatrujte.


Výklad těchto karet představuje začátek cesty k osvícení (jemuž se také říká vzestup), navázání spojení mezi vaším srdcem a vyšším já. Nechť vás andělé vedou cestou lásky a světla, abyste se dobrali svého skutečného já, neboť pro sílu lásky není nic nemožné. Láska je klíčem ke všemu.

O čtyřech karetních barvách

Andělské karty harmonie tvoří čtyři barvy, z nichž každá obsahuje 12 karet.

Duhová barva

Je to hlavní barva označující anděly, kteří ovlivňují váš běžný, každodenní život. Mistrovskou kartou je sám Melchizedek, vládce duhy a otec sedmi posvátných planetárních andělů, kteří ovládají dny v týdnu. Dalšími kartami jsou členové této posvátné sedmičky, andělé ovládající živly země, vzduchu, vody a ohně, anděl Metatron / Šekina, strážce Stromu života. Každá karta postihuje určitý klíčový aspekt života, a proto vaše volba prozrazuje, který aspekt vašeho života potřebuje momentálně uzdravit, abyste mohli pokračovat na cestě k celistvosti a harmonii. Každodenním sepětím s vybranými anděly otvíráte první dveře k lásce a světlu.

Barva hvězdného ohně

Druhá barva zobrazuje silné a slabé stránky osobnosti, jež nám byly dány do vínku – představuje jakési plány toho, co lidstvo nese v sobě. Mistrovská karta, Pistis Sofie, naznačuje cestu ke zdolání všech problémů a konečný triumf odhalení skutečného potenciálu života, neboť je dovršením a spojnicí mezi hvězdným ohněm nahoře a posvátnou září dole prostřednictvím symbolu nekonečna. Odpouští vám slabosti a nabízí víru, jež vám umožní vystoupat po osmeru cest do nebe. Její andělé zvěrokruhu drží klíče k osobnostním rysům, s nimiž se možná potýkáte, pomáhají vám se s nimi vyrovnat a dosáhnout v životě vnitřního naplnění.

Barva kvintesence

Kvintesence je éter, pátý prvek, říše samotných andělů. Mistrovská karta, Hermes Trismegistos, představuje toho, kdo drží všechny tři části dávné moudrosti a poznání. Nabízí příležitost zahájit proces vaší vlastní vnitřní alchymie, v němž naleznete duchovní bohatství. Další karty přinášejí andělská sdělení o různých stezkách a buď vám potvrzují, co už víte, nebo navrhují určitou cestu k vnitřnímu klidu.

Barva posvátné záře

Barva, jako i samotný Fénix, obsahuje symboly věčné pravdy. Konce nejsou ničím jiným než počátkem nových cyklů věčnosti. Až nastane vhodná doba, povede vás to, co se zde naučíte, zpátky k duhové barvě, abyste začali zase znovu, ale tentokrát z vyššího počátečního bodu. Mistrovskou kartou je sám Fénix, jenž značí, že vás čeká naprosto nový začátek, plný vzrušujících výzev. Další karty (všechny jsou dávnými posvátnými symboly) s vámi komunikují na mnoha úrovních. Shrnují a dovršují zprávy, které jste dostali z karet předchozích tří barev; pomáhají vám tak ozdravit současný životní cyklus a v životě pokročit.

Navigace