Tarot

tarot

Původ tarotových karet je zahalen tajemstvím. Za jednu vzniku je pokládána Indie, protože hinduistická božstva bývají zobrazována s předměty, jejichž symboly nacházíme i na starých tarotových kartách. Do Evropy přinesli tarot pravděpodobně Arabové někdy v druhé polovině 14. Století. O rozšíření tarotu na evropském kontinentě se pak zasloužili především benátští kupci.

V současnosti existují stovky rozmanitých verzí tarotu (např. tarot bylinný, ženský, erotický, eskymácký, pohádkový atd.). K věštění se používají také cikánské karty, které byly odvozeny z tarotu. Za „královský“ druh kartomanie však platí věštění z tarotových karet.

Klasická sada tarotových karet čítá celkem 78 listů. Tvoří ji 22 trumfů, tzv. velkých arkán, a 56 arkán malých. Velká arkána, která představují jádro tarotu, popisují formou symbolických obrazů lidské charakterové typy, základní vzorce chování a životní stadia, jimiž za život prochází většina lidí. Zobrazují životní cestu člověka a etapy jeho vývoje. Symbolika karet odráží archetypální síly a zkušenosti lidstva uložené v kolektivním nevědomí, které mohou rozhodujícím způsobem určovat lidský osud. Podrobnostmi archetypální životní cesty, kterou odhalují karty velkých arkán, se zabývá sada zbývajících 56 karet malých arkán.

Pro vykládání tarotu existuje celá řada metod. Při některých se používá celá sada, při jiných pouze karty velkých nebo malých arkán.

Existuje mnoho způsobů, jak si při výkladu rozložit karty. Na tom, kterou metodu si vyberete, záleží jen málo, zvolte si takovou, jež se vám líbí nejvíce.

Výklad tarotu online


Tarotové karty se používají jako prostředek k hlubšímu pochopení určité situace a předpovědění budoucího vývoje. Práce s tarotem není jen divinační metodou, nýbrž i způsobem jak přijmout sami sebe a dojít vnitřního osvícení.

Právě výklad tarotových karet, nám může ukázat směr, objasnit možné strasti, ale i slasti naší budoucnosti. Potom už záleží na našich reakcích a připravenosti. Ne všechno zlé je nutně špatné, někdy až později se ukáže, jak to vlastně bylo správně. Být ve správný čas na správném, místě či naopak.

Lze říci, že výklad dává lidem šanci poprat se s osudem a nenechat se semlít, ale ustát to, nebo si dokonce osud vylepšit tím, že uvidím chyby a napravím je a neopakuji. Pevně věřím, že jsem vám dostatečně přiblížil, jakým způsobem karty dokáží pomoci každému v jeho životních potížích, či složitých rozhodnutích.

Volejte 906 700 183 – kdykoliv 24 hodin denně a dozvíte se více.