Keltská astrologie

Hlavním prvkem keltské magie je uctívání přírody. Každý pramen, kámen, strom a květina mají pevně dané jméno a charakter a vše je považováno za posvátné

Jistě znáte své znamení zvěrokruhu, ale víte také, ve kterém měsíčním znamení jste se narodili? Keltská měsíční astrologie je propracovaný systém věštění, který odhaluje o našem nitru a vyhlídkách do budoucnosti daleko víc než tradiční astrologie.

Keltská astrologie

Studium slunečních znamení v konvenční astrologii nám říká, jak fungujeme ve vnějším světě, protože slunce se tradičně vztahuje k vědomému myšlení; jangu neboli mužské energii, a tyto rysy a schopnosti se projevují ve fyzické realitě. Podle učení druidů má každý strom svou dryádu čili stromového ducha. V keltské astrologii reprezentují dryády du- chovní stránku lidské bytosti. Z toho plyne, že stromová znamení vládnou spiritualitě – podvědomému myšlení, a jinu – neboli ženské energii v každém z nás.

Dávný keltský stromový kalendář, zmiňovaný také jako beth-luis-níon kalendář, se skládá ze 13 lunárních měsíců plus jednoho nepojmenovaného dne. Každý měsíc nese jméno nějakého stromu, který zastupuje jednu ze souhlásek druidské „stromové abecedy“. Druidský stromový kalendář má solární rok s 365 dny rozdělenými do 13 lunárních měsíců po 28 dnech plus jeden přestupný den označený jako Nepojmenovaný den. Těchto 13 měsíců a jeden den tvoří příslovečný „rok a den“ tak často zmiňovaný v právních dokumentech, lidových pověstech a pohádkách. Každý měsíc nese jméno některého stromu, které se vztahuje k jedné ze 13 souhlásek ogamu.