Numerologie

numerologie

Numerologie, má podobnou náplň jako moderní astrologie. Pracuje však s mnohem jednoduššími pravidly a snadněji osvojitelnými technikami. Pro sestavení individuálního numeroskopu (obdoby astrologického horoskopu) není například nutné znát ani místo narození, ani přesný okamžik „prvního nádechu“. Numerologická analýza vychází obvykle jen z číselných hodnot jmen, která jsou podle určitého klíče převáděna na čísla, a z data narození daného jedince. Numerologie také nevyžaduje složité výpočty a obejde se bez paranormálních schopností.

Termín numerologie, utvořený z latinského numerus (číslo) a řeckého logos (myšlení), se začal objevovat v západní okultní literatuře na počátku 20. Století. Numerologie, bývá definována jako „nauka o číslech“ nebo také „nauka o skrytých vlivech čísel na život člověka“.

Numerologie pracuje také s datem narození. Z čísla dne narození, vyjádřeného pořadovým číslem dne v měsíci, se například získává tzv. charakteristické číslo…

Numerologický rozbor podle data narození

Vyberte svoje datum narození

Numeologický rozbor podle jména

Napište svoje jméno a příjmení

Výpočet šťastných dnů

Vyberte svoje datum narození

Výpočet šťastných čísel

Vyberte svoje datum narození

Vztahy a láska podle čísel

Vyberte svoje datum narození

Vyberte datum narození partnera

Další významnou hodnotu numerologické analýzy představuje osudové číslo (životní číslo), které se rovněž získává z data narození. Toto číslo popisuje možnosti a úskalí životní cesty daného jedince a odhaluje jeho pravděpodobnou životní dráhu.

Moderní numerologie zkoumá prostřednictvím čísel také mezilidské vztahy. Čísla a jejich vztahy odhalují sympatie a antipatie mezi lidmi, a mohou dát odpověď na otázku, nakolik se dva lidé k sobě hodí. Mohou tak být užitečná například pří výběru přátel, obchodních partnerů, spolupracovníků a také životních partnerů. S pomocí čísel lze zkoumat povahu různých vztahů. Často se posuzují rodinné, přátelské, profesní a obchodní vztahy. Největší pozornost, však bývá tradičně věnována zkoumání partnerských vztahů a manželských svazků. Moderní numerologové a proto často zabývají sestavováním párových numeroskopů právě pro předpovědi partnerských vztahů.

Pokud vás zajímá, jaké dispozice, vlastnosti a možnosti máte z hlediska numerologie právě Vy nebo někdo z vašich blízkých, poraďte se s našimi numerology.

Volejte 906 700 183 – kdykoliv 24 hodin denně a dozvíte se více.

Navigace