Magie, čarodějnictví

Magie, čarodějnictví

Pro některé lidi je představa, že „magie“ je praktická, překvapující. Neměla by. Podstatou magie je uplatňování vlivu na prostředí člověka. Magie se také zajímá, a to je správné, o duchovní růst a psychologickou proměnu, ale i duchovní život musí spočívat na materiálních základech.

Materiální svět a psychika se vzájemně prolínají a právě tato skutečnost vytváří magické spojení: duše může ovlivňovat stejně snadno hmotu, jako je tomu naopak.

Magie se může používat, a měla by, v každodenním životě v zájmu jeho zlepšení! Každý z nás dostal mysl a tělo a je naší povinností plně těchto báječných darů využít. Mysl a tělo pracují společně a magíe je prostě rozšířením tohoto vzájemného působení do oblastí za běžně uznávané hranice. Proto obvykle ve spojení s magií mluvíme o „nadpřirozenu“.

Tělo je živé a veškerý život je projevem Boha. V těle a zemi stejně jako v mysli a duchu je boží síla. S láskou a vůlí používáme mysl ke spojení těchto aspektů božství, abychom dosáhli změny. Díky magii usnadňujeme přístup Boha do našeho života a světa kolem nás. Zvětšujeme krásu toho všeho – protože při magické činnosti musíme být v harmonii se zákony přírody a duše. Magie je kultivování lidského potenciálu.

Praktická magie je spojena s uměním dobře žít a být v souladu s přírodou a s magií Země, se vším na ní, s ročními obdobími a cykly a s věcmi, které vytváříme rukama a myslí.

Navigace