Magie, čarodějnictví

Magie, čarodějnictví

Pro některé lidi je představa, že „magie“ je praktická, překvapující. Neměla by. Podstatou magie je uplatňování vlivu na prostředí člověka. Magie se také zajímá, a to je správné, o duchovní růst a psychologickou proměnu, ale i duchovní život musí spočívat na materiálních základech.

Materiální svět a psychika se vzájemně prolínají a právě tato skutečnost vytváří magické spojení: duše může ovlivňovat stejně snadno hmotu, jako je tomu naopak.

Magie se může používat, a měla by, v každodenním životě v zájmu jeho zlepšení! Každý z nás dostal mysl a tělo a je naší povinností plně těchto báječných darů využít. Mysl a tělo pracují společně a magíe je prostě rozšířením tohoto vzájemného působení do oblastí za běžně uznávané hranice. Proto obvykle ve spojení s magií mluvíme o „nadpřirozenu“.

Tělo je živé a veškerý život je projevem Boha. V těle a zemi stejně jako v mysli a duchu je boží síla. S láskou a vůlí používáme mysl ke spojení těchto aspektů božství, abychom dosáhli změny. Díky magii usnadňujeme přístup Boha do našeho života a světa kolem nás. Zvětšujeme krásu toho všeho – protože při magické činnosti musíme být v harmonii se zákony přírody a duše. Magie je kultivování lidského potenciálu.

Praktická magie je spojena s uměním dobře žít a být v souladu s přírodou a s magií Země, se vším na ní, s ročními obdobími a cykly a s věcmi, které vytváříme rukama a myslí.

Stav bez mysli

Tato metoda nás přenáší zpět do světa kvantové fyziky a staví nás přímo do světel zen-buddhismu (jedná se o populární cestu k osvícení, jež poprvé použila tento pojem\", i když premisy stavu bez mysli leží v srdci každé vážně míněné esoterické studie). Pokud vás vždy zajímalo, s čím si hrají ti na vyšších úrovních magie, tak to je ono… Více

Zvětšení účinků svíčky

Rady a tipy jak zvýšit účinek svíček… Více

Příprava vody na očistu aury

Mnoho očistných metod obsahuje prostředky, ve kterých nalezené spojitosti s dávnou magií (jinak známé jako korespondující prvky) slouží k nabytí nové zkušenosti a k umocnění konečného výsledku dané činnosti… Více

Aura

Běžná definice aury zní přibližně takto: Vědci souhlasí s tím, že každá osoba, místo či zvíře mají určité, duze podobné energetické pole nazývané aura, jež pulzuje kolem hmotného těla.… Více

Energetické vlny

Většina lidí si při vytváření kruhu či při práci s energií obvykle představuje jeden nebo dva vzory: přímku (přímé vysílání či přijímání energie) či energetickou kouli (jako když mezi dlaněmi shromáždíte pulzující energii). V tomto jednoduchém cvičení bych vám ráda ukázala, jak nyní zacházíte se svou energií, a trochu vylepšila vaši vizualizační schopnost.… Více

Jak udělat bílou bouři

Občas narazíte na něco, co považujete za velmi zlé a zákeřné. Můžete mít problém s tím, že vás někdo pronásleduje, trápí vás noční můry nebo máte prostě smůlu.… Více

Obřad pro celkovou očistu aury

Celé kouzlo vyžaduje následující přísady: posvátnou bílou šalvěj, obyčejnou mořskou sůl, magický olej přinášející štěstí a pozitivní energie, jeden a půl metru nového bílého provázku, dvě bílé svíce (jež mohou symbolizovat Boha a Bohyni – hmotu a antihmotu, Slunce a Měsíc, určité světce, Ducha atd.), kadidelní pryskyřici (kterou můžete pálit, zvolna ohřívat, nabídnout božstvu… Více

Posilování stavu bez mysli aurickou pročišťovací svící

K tomuto cvičení potřebujete pouze bílou svíčku a deset minut klidu. Z psychologických důvodů můžete přidat jemnou hudbu, která vás naplní pocitem klidu a harmonie. Velikost svíčky závisí na vašem posouzení aktuální situace. Pokud jdou věci hladce a nejsou zde žádné skutečné problémy, které by stály za řeč, stačí malá svíčka… Více

Očista

Když nově příchozí poprvé vstoupí do světa magie, naučí ho ve většině řádů umění očisty a zasvěcení, jakožto počátečního kroku při sjednocování těla, mysli a ducha. Než se dostaneme kzajímavějším stránkám tréninku, učíme se očistit své okolí i sebe samé… Více

Pentagram a růže

Pentagram a růže jsou prakticky jedním a týmž symbolem viděným z rozličných hledisek. Pentagram je ikonografické ztělesnění dojmu z eliptické dráhy nebeské planety Venuše a patří k jedněm z nejstarších známých symbolů lidstva… Více

Navigace