Aura

Běžná definice aury zní přibližně takto: Vědci souhlasí s tím, že každá osoba, místo či zvíře mají určité, duze podobné energetické pole nazývané aura, jež pulzuje kolem hmotného těla.Replica Rolex  U lidí je aura změřitelným elektromagnetickým polem okolo vaší kůže, které může v závislosti na vašem emočním a zdravotním stavu sahat i deset metrů od vašeho těla. Mezi vrcholem vaší hlavy a spodním koncem páteře se nachází elektrický; potenciál přibližně 400 voltů tvořící součást elektromagnetického pole vašeho těla. Vrstvy vaší aury neustále vysílají zprávy do mozku. Vaše aura je spojena s fyzickým tělem sedmi energetickými centry těla zvanými čakry (sanskrtský výraz pro „kolo světla“). Spolu s životní sílou známou jako čchi (kosmická energie) zajišťují aura a čakry celkovou vyváženost organismu a dobré zdraví.

Dobře, tohle všechno jste už asi četli. Zapojme nyní do tématu kvantovou fyziku, která říká, že vše je tvořeno z ničeho, a přesto se stává něčím. Nová teorie atomů spočívá v tom, že částice hmoty jsou ve skutečnosti obří shluky energie, jejichž struktura je dána jejich zpomaleným stavem; mohly by se hýbat rychleji a hmota by se zde potom nevyskytovala nebo by byla ve zcela jiné formě (váš stůl by byl v jednu chvíli stolem, a pak by se stal květinou). Toto zpomalené chování je něco jako „zmražený“ stav a zmražený stav každého shluku energie odpovídá určitému procesu. Život je plný posouvání se od jednoho procesu k druhému. Hmota (např. onen stůl) je podle této nové vědy tvořena obrovským množstvím světelných částic – což znamená, že vše hmotné je na seznamu jevů až na posledním místě, neboť jde o produkt pomalu se pohybujících struktur, které na této úrovni vytvářejí rozměrný výsledek. Pokud jsou věci opravdu takhle, pak naše „sktečné“ tělo není z masa a kostí, ale jde prostě o strukturní průmět světelného těla (nic jiného v tom není). Je-li to pravda, pak je světelné tělo vaší primární energií, nikoliv jejím druhotným následkem. To znamená, že "skutečné" hojení či přeměna čehokoliv na světě (lidí, zvířat, rostlin, brouků, děsivých příšer z bažin) musí nejprve proběhnout na aurálním těle, které poté přeorganizuje fyzické tělo a to, jakmile se změna projeví, něco vytvoří, zničí či opraví. Takové změny vznikají myšlením (světlem).

Stejně jako fyzické tělo během dne přitahuje všechny možné druhy parazitů, tak i vaše aurální tělo zachycuje nežádoucí druhy energie – uvědomte si, že fyzické tělo je replikací těla aurálního. Co se děje s jedním, děje se i s druhým; stejně jako máme hmotné nástroje na očištění fyzického těla, máme také energetické nástroje k očistě aurálního těla: myšlení, světlo a zvuk. Tyto nástroje jsou vzájemně zastupitelné a mohou ovlivnit jak aurální, tak fyzické tělo. Co se stane, když přesuneme své hlavní zaměření od fyzického těla k aurálnímu? Strávíte-li příští týden soustředěním se na aurální pole místo na hmotné předměty. co myslíte, že se stane?

replique montre de luxe | montre replique | replique rolex

Toto je vaše první konternplační cvičení v této lekci.Breitling Replica Máte-li zkušenosti s provozováním magie, snažte se při něm mít tuto myšlenku stále na paměti. Jakmile jste strávili nějaký čas zaměřováním se na aurální pole jako na to hlavní, změňte pohled a vnímejte fyzické a aurální tělo jako vyvážený celek. Jak provést tuto změnu pohledu? Mohlo by to být tak, že čakerní; body (sedm hlavních a dvacet jedna vedlejších) jsou objektivy, skrze něž je hmotné tělo ve skutečnosti promítáno?

swiss replica watches

Ostatní články

Navigace