DubDub

Období stromového znamení: 10.červen – 7.červenec
Vládnoucí božstvo: Dagda
Vládnoucí planeta: Jupiter
Hvězdy: Sirius, Cancer
Znamení zvěrokruhu: Rak
Druidské zvíře: Bílá klisna
Klíčová slova: nadšení, optimismus, rozhodnost, důstojnost

Máte ochranářské a pečující instinkty Bílé klisny, a přestože jste náchylní kráčet životem opatrným způsobem, vyznačujete se rozsáhlým a expandujícím souborem cílů. Umíte improvizovat, a když je to třeba, zvolíte menší prospěch, abyste se vyhnuli konfrontacím. Cítíte, že čas je na vaší straně, protože jste to zažili už mnohokrát předtím. Máte výtečný smysl pro historii a upřednostňujete hovory o minulosti před bezprostřední budoucností. Tento zpětný pohled může být popuzující pro vaši rodinu a přátele, ale vaše laskavá a soucitná povaha to skvěle vyvažuje.

Váš osobní potenciál je často přehlížen nebo se mu nedostává vedení, když jste mladí, ale jste velmi vynalézaví jedinci a máte výborný čich na zaujetí správné pozice k dosažení svých ambicí. Vyznačujete se dobrou pamětí, což vám umožňuje naučit se většině témat a projít potřebnými zkouškami. Medicínské profese a bankovnictví zaujímají ve vašich očích rovnocenné postavení, protože obojí vyhovuje vašemu emočnímu postoji k pečovatelství a šetrnosti. J sou zde také silné asociace se zaměstnáním v oblasti zásobování nebo učitelské profesi. Ať si zvolíte jakoukoliv kariéru, musí být finančně dostatečně ohodnocena, protože máte sklon dělat si starosti o peníze, i když budete bohatí a úspěšní.

Přestože jste zaměřeni na rodinu a máte silné rodičovské city, můžete se snažit ovládat své nejbližší. Pramení to z vašeho základního pocitu nejistoty, který zasahuje hluboko celou vaši duši. V mládí, a dokud jsou vaše děti malé, to nemusí být tak patrné. Ale jakmile začnete stárnout, dostaví se strach ze ztráty podpory a citů členů rodiny. Je to otázka smíření s tím, že jednou odejdou, která symbolicky souvisí s letním slunovratem, kdy podle druidů bezprostřední ubývání světla Slunce znamená přinesení osobních obětí.

Aspekt Měsíce v úplňku je ztotožňován s vizionářským pohledem a společenskou mocí; schází se minulost se současnými ambicemi k zajištění bezpečného společenského postavení. Někteří z vás mohou dokonce uzavřít manželství nebo partnerství jen pro zlepšení tohoto postavení. Takže zatímco osobní vztahy znamenají všechno, dosažení emočního naplnění je obtížné. Psychologicky to symbolizuje velkou objektivitu s vestavěným smyslem pro ztráty. Je tomu tak proto, že Měsíc v úplňku vyznačuje i počátek období svého ubývání, kdy realita začíná rozbíjet jakékoliv falešné iluze.

Jupiter se pojí s věděním, filozofickým náhledem, právem, obchodními spekulacemi a náboženstvím. Klíčovým slovem je expanze. Fyzicky můžete mít robustní postavu a v mládí se pravděpodobně věnujete aktivnímu sportu a hrám. Nicméně existují mezi vámi lidé, kteří nemají rádi sporty vyžadující fyzický kontakt a dávají přednost trávení času v klidném prostředí knihoven a muzeí. Pro většinu z vás je četba téměř náboženstvím a máte sklon studovat spíše klasická témata než moderní technologie. Vaše spojení s koňskou bohyní Rhiannon může mnohé z vás přilákat do spekulativního

světa koňských dostihů jako žokeje, trenéry nebo majitele. Ačkoliv nemáte sklon ke zbytečnému riskování, Rhiannon symbolizuje faktor štěstí. Můžete se stát velmi úspěšní ve světě velkých financí, např. jako burzovní makléř nebo finanční poradce. Na druhé straně můžete pociťovat pouze lásku ke koním

Vaše společenské chování je na povrchu dostatečně přátelské, ale náhle vrženi do světla ramp se budete cítit zdrceně nebo nepříjemně. V zásadě jste velmi privátní osoba a máte sklon stavět bariéru z blízkých nebo důvěrných přátel, aby před vámi tvořili štít proti nechtěné pozornosti. Lidé se znamením Dubu a Raka jsou obecně připoutáni k domovu a majetku a mají bystré oko na objevování pravých starožitností. Pravděpodobně jste sběrateli stříbra, mincí nebo cenných známek. Můžete se dokonce stát dealerem starožitností, ať profesionálním, nebo čistě amatérským. Tento koníček nabízí spojení s historií, jedním z vašich oblíbených témat. I když jste velmi komplikovaný jedinec a inklinujete ke změnám názoru a nálady podle cyklů Měsíce, pevnost vašeho charakteru a vrozená odolnost z vás činí sílu, s níž je nutné počítat.

O lidech narozených ve znamení Dubu se říká, že zdědili schopnosti společné s tímto stromem. A jak všichni vědí, dub je nejpevnější dřevo a přežívá všechny ostatní evropské druhy stromů s výjimkou tisu &ndash stromu spojovaného se smrtí a zimním slunovratem. Vyznačujete se určitými vzácnými schopnostmi, které podobně jako dub potřebují čas, aby dozrály. Pro druidy byl dub nejposvátnějším stromem a jejich označení pochází ze slova „duir“, které symbolizuje Dub a znamená „dveře“. Naznačuje to, že lidé v tomto znamení dokázali otevřít všechny dveře či brány k získání jakéhokoliv vědění a moudrosti, které byly zaznamenány od počátku času, ale symbol Bílé klisny reprezentuje skrytou moudrost, kterou je těžké odhalit nebo se ji naučit.

Znamení Dubu v keltské astrologii je primárně spojeno s laskavým a benevolentním bohem zvaným „xíagda“, jenž byl ztotožňován s planetou Jupiter. Říkalo se, že vám dává odvahu a podnět k nějaké životní činnosti, která bude mít obrovskou cenu pro ostatní. Mnozí z vás se vyznačují jasnozřivostí a mohou se stát médii nebo průvodci světem duchů. Přestože se mnoho lidí snaží takové hledisko

diskreditovat nebo se od něj distancovat, lidé narození pod vaším znamením, ať aktivní, nebo nečinní, toto stanovisko odmítají jen zřídka.

Vztahy a láska

Život s vámi občas není snadný, protože nastanou chvíle, kdy vypadáte, že postrádáte jakoukoliv citlivost nebo ohledy na city druhých. Pro někoho s vysoce citlivou povahou jde o podivný zvrat, ale tato ochranná bariéra, kterou kolem sebe stavíte, ve skutečnosti znecitlivuje vaše vlastní cítění. Samotný tento faktor může zpočátku omezit vaši schopnost nalézt vhodného partnera. Svou náklonnost vyjadřujete mnohem snadněji jako rodič a právě v tom se vždy projeví vaše nejlepší vlastnosti. Je skutečně zásadní, jestli se váš partner nebo perspektivní partner dokáže dostat k vám natolik blízko, aby zjistil, a tudíž pochopil zranitelnou stránku vaší povahy. Pod tímto přísným zevnějškem máte laskavou a milující povahu a se správným partnerem dokážete být loajální a citlivý k jeho potřebám.

Měli byste sdílet blízký vztah se znameními Jasanu a Rákosu a vodními znameními Ryb a Štíra. Ačkoliv můžete lidi se znamením Jasanu a Ryb citově vyčerpávat, půjde o ideální romantický a naplňující vztah pro oba partnery. Lidé se znamením Rákosu a Štíra pro vás budou velmi sexuálně přitažliví, ale jelikož jste oba příznivci hry o moc, mohou ztratit trpělivost, když se uchýlíte k roli mučedníka, místo abyste pokračovali vlastní cestou.

Znamení Jeřábu a Hlohu spolu se vzdušnými znameními Vodnáře a Blíženců mohou shledávat vaši emocionální povahu za příliš komplikovanou, aby ji plně pochopili, a naopak vám budou připadat jejich emoce nebo náklonnost příliš plytké nebo sebestředné. Ale existuje zde základní přitažlivost, která bude lépe fungovat v přátelství než v intimním vztahu.

Partneři se znameními Břečťanu nebo Vah představují perfektní spojení, protože vnesou do vašeho života harmonii a rovnováhu.

Podnikavá stromová znamení Olše a Cesmíny spolu s ohnivými znameními Berana, Lva a Střelce budou vědět, jak pozvednout vašeho ducha a budou vždy věrnými přáteli a milenci.

Partneři se znamením Cesmíny a Lva budou s vámi sdílet váš zájem o historii rodiny a potřebu společenského postavení, ale bude zde docházet ke střetu názorů týkajících se dětí. Jejich přístup je zcela odlišný od vašeho. Jsou pře svědčeni, že z dětí by se měli stát nezávislí jedinci už ve velmi raném věku, zatímco vaše rodičovské instinkty vám velí děti řídit.

Lidi se znamením Černého bezu a Střelce nenízpočátku snadné spoutat, jenomže k velkému překvapení vaší rodiny a přátel se z toho může vyvinout velmi úspěšný a trvalý vztah.

Znamení Vrby a Býka mají také výrazné pečovatelské instinkty, což znamená ideální partnerství a domácký život.

Vinná réva a Panna jsou znamení podobná vašemu, mají sklon k vysoké citlivosti na kritiku své osoby, ale na druhé straně dovedou být velmi kritičtí ke svým partnerům, což není nejlepší kombinace charakterových rysů.

Pro lidi se znamením Dubu narozeným v době letního slunovratu jsou protikladnými znameními Černý bez, jenž vyznačuje zimní slunovrat. Dub umístěný ve slunečním zvěrokruhu ve znameních Blíženců a Raka má protikladná znamení Střelce a Kozoroha. Zatímco vztahy s protikladnými znameními začínají jako totální střet temperamentů, mohou se změnit v nesmírně odměňující ve smyslu osobního štěstí a stability.