runa Uruz

Runa Uruz

Síla

Můžete překonat každou překážku. Uruz je runa vitality a měnících se situací. Ale nesmíte být pasivní. S odvahou a osobní integritou dokážete okolnosti změnit tak, aby vám vyhovovaly. Je čas nechat minulost a její emocionální přítěž za sebou, přijmout změny a využít svůj skutečný potenciál.

Navigace