Výklad budoucnosti z run – Strom života

Strom života je jedním z nejstarších a nejposvátnějších symbolů na světě.
Toto rozložení odhaluje hlubší úrovně chápání toho, kdo jste a jaké bude řešení vašich současných tužeb a potřeb.

  1. Co potřebujete vědět
  2. Správná cesta
  3. Která runa vás může vést
  4. Síla, která vám pomůže
  5. Čemu se vyhnout
  6. Čeho se zbavit
  7. Závěr z těchto poznání

Každá runa představuje jeden aspekt vaší životní cesty.

Vyberte sedm run