Tajemství pyramid v Gíze

Pyramidy v Gíze, vzdálené patnáct kilometrů od centra Káhiry, leží na horském hřebeni Libyjské pouště. Stěny pyramid byly původně hladké a obložené bílým vápencem z Mokkatamských hor, ležících západně od Káhiry.

Pod egyptským sluncem se vápencový plášť pyramid leskl a zářil jako stříbro. Nad mrtvým tělem „syna Slunce“, faraonem, se zdvihala záplava světla, daleko viditelné sluneční znamení. Největší pyramidou v Gíze je Cheopsova pyramida. Zaujímá 54 600 krychlových metrů a je 146,5 metrů vysoká. Uvnitř pyramidy je množství chodeb, některými z nich člověk projde jen skrčený. Chodbami se dostaneme do velkých prázdných místností a pak k vlastní hrobce, obrovské místnosti dlouhé 47 metrů a 8,5 metru vysoké. Faraon Cheops náležel ke čtvrté dynastii Staré říše. Doba jeho vlády se datu je asi mezi 2560-2480 př. n. 1.

Strana základny Cheopsovy pyramidy měří přesně 365,24 loktu (asi 230 m) – to je přesně tolik dní, kolik čítá náš sluneční rok. Ale tato pyramida obsahuje i podivuhodné numerologické proroctví, které je zasazeno do pozvolna stoupající chodby, do takzvané velké galerie.

Skotský královský státní astronom profesor Piazzi Smyth (nar. 1819) byl prvním numerologem, který objevil číselné tajemství Cheopsovy pyramidy. Bod, v němž začíná galerie, je označován dnem narození Krista,6. října roku 6 př. n. 1. Každému roku našich lidských dějin odpovídá jeden coul (2,464 cm) galerie. Prvních 400 coulů galerie sestává z pevných a dobře zachovaných kamenů. Tuto vzdálenost můžeme počítat jako prvních 400 let historie křesťanství, v nichž se církev neustále rozšiřovala a křesťanská víra se upevňovala.

Za touto plochou už jsou kameny rozpukané, přičemž se tvrdí, že stavitelé úmyslně použili špatný materiál, aby tak prorokovali válečná tažení Alarichova a západních Gótů. Mezi 622 a 732 couly se kameny obzvlášť drolí, a pak jsou opět pevnější. V roce 622 ale začala hidžra a vzestup islámu, než konečně v roce 732 př. n. 1. Karel Martell mohamedány porazil.

Další poškozená místa jsou viditelná mezi 1000 a 1300 couly. V této době našich dějin došlo k rozkolu církve, kdy se východní říše oddělila od západní a vznikla roztržka mezi papeži a císaři Svaté říše římské národa německého. Galerie končí velkým stupněm u coulu 1844. V tomto roce se Karel Marx seznámil v Paříži s Bedřichem Engelsem. Oba platí za otce dnešního komunismu. Společně vytvořili Komunistický manifest . Téměř všechny větší technické vynálezy byly učiněny po roce 1844 a tvořily základ mocného hospodářského rozmachu lidstva. Galerie pak ústí do chodeb a komor, až nakonec dosahuje královské komory. Odtud se měřítko mění a jeden coul odpovídá jednomu měsíci.

Začátek první, nízké a temné spodní chodby, kterou se dá prolézt jedině po čtyřech, odpovídá 5. srpnu 1914, dni, v němž Anglie vstoupila do první světové války. Tento tunel končí přesně 11. listopadu 1918 a ústí do vyššího předsálí. Toto datum odpovídá začátku příměří mezi německou říší a spojenci. Následující temná cesta začíná, jak vysvětluje Basil Steward v The Great Pyramid (Velká pyramida), přesně 29. května 1928, na začátku druhé spodní chodby, která je právě tak pochmurná a úzká jako ta první. Tento úsek trvá přesně do 15. září 1936 a odpovídá tehdejší celosvětové hospodářské krizi. V září roku 1936 ale byl podepsán pakt mezi Hitlerem a Mussolinim. Zvýšení chodby směrem k centru královské komory se v této souvislosti jeví jako výsměch.

Ve středu komory je vyznačen 4. březen 1945. S pouhou drobnou odchylkou jednoho měsíce označuje tento bod první zkoušku atomové bomby, která byla provedena na pláni Alamogordo. A však konec komory je totožný s 20. srpnem 1955. V tento den v Ženevě končila konference vědců z 72 zemí o mírovém využití atomové energie.

Je to všechno jen náhoda, nebo božská inspirace? Numerologové na náhodu nevěří. Nic se neděje bez božského řízení osudu.

Ostatní články