Výklad na 5 karet

Ptejte se výhradně jednou otázkou na jednu konkrétní věc.

Soustřeďte se na otázku a přitom vyberte 5 karet


Základní otázka by měla znít: Jak se bude vyvíjet můj pracovní nebo milenecký vztah? Najdu práci? Jak bude probíhat má dovolená, cesta, úřední jednání, soud…? Jak budu úspěšný u zkoušek?

  1. Karta – Základ dané otázky.
  2. Karta – Vše, co si uvědomujete.
  3. Karta – Vše, co si neuvědomujete a co se skrývá pod povrchem.
  4. Karta – Průběh událostí
  5. Karta – Jak vše dopadne a k jakému cíli směřujete.