Aries – Beran

„Jsem, tedy jsem“

Beran

Charakteristika Berana

Vládnoucí planety: Mars a Pluto
Drahé kameny: diamant, heliotrop
Kovy: wolfram, železo
Rostliny, byliny a květiny: cesmína, bodlák, kopřiva, hluchavka, cibule, kapradí, hořčice
Den v týdnu: úterý
Číslo: 1
Barva: červená (šarlatová)
Prvek: oheň
Vlastnost: základní
Části těla: hlava, zvláště oči, mozek
Psychologická charakteristika: statečný, smělý, energetický, ohnivý, vášnivý, iniciativní, přímý, rozhodný, spontánní, soutěživý, šíleně odvážný, netrpělivý, ukvapený, nekontrolovatelný, egocentrický, impulzivní, umíněný
Profese: badatel, vůdce, voják, inženýr, policista, dobrodruh, požárník, atlet
Prvotní princip: aktivita
Největší ctnost: iniciativa
Největší nedostatek: vznětlivost
Nejlepší znamení pro vztah: Lev, Střelec, Vodnář, Blíženci
Duchovní impulz: vůle iniciovat tvořivost
Slavné osobnosti v Beranu: Charlie Chaplin, Leonardo da Vinci, Marlon Brando

Všechno v životě je energie a Berani, jak se zdá, jí mají od přírody nadbytek. Je to zcela přirozené, protože Berani jsou prvním znamením zvěrokruhu, průkopník tvořivého potenciálu života. Beran začíná každý rok prvním dnem jara. Jaro je období, které vytrhne lidi, zvířata i rostliny ze zimního klidu do výbušného procesu nového zrození. Děti Berana jsou přesně jako batolata, která se právě naučila chodit. Jsou si agresivně vědomi své vlastní osoby (s výjimkou potenciálního nebezpečí v okolí) a vyžadují neustálou pozornost. Ačkoli jsou od přírody vřelí a láskyplní, jsou neustále na stráži. Berani okamžitě reagují na jakékoli špatné zacházení, ať už je namířeno vůči nim samým nebo někomu jinému. Většinou jsou naplněni sílou, potenciálem a vášní k životu. S odvahou své vůdčí planety, Marsu (boha války), jsou Berani neustále připraveni hledat a dobývat nové horizonty. Pro svá dobrodružství si však musí vybudovat také nezbytný praktický základ. Jejich vnitřní otázky zní: „Jak mám nejlépe zmobilizovat všechnu svou energii, kterou v sobě mám, aby mi život dal tu nejlepší odpověd? Jak se mám stát samostatným a úplným individuem mezi tolika jinými lidmi na světě?“

Berani jsou velmi dobří při inspirování druhých, motivují život kolem sebe takovým způsobem, který pohání jejich plány a projekty dopředu. Berani jsou rozhodně vůdci, i kdyby měli vést třeba jen sebe! Ve svém přistupu k životu jsou Beraní velmi přímí. Vlastně je mnoho lidí považuje za příliš konfliktní, protože neplýtvají časem na diplomacii a důvtip. Co je však přínosem pro ně samé i pro všechny ostatní, je jejich přímost a smysl pro orientaci. Silný a zralý Beran nikdy nepřijme překážku za konec svého snažení. Použije své hojné tvořivé vůle, půjde dopředu a bude se pokoušet znovu a znovu, dokud nedosáhne vítězství. Největší slabinou Beranů, která jim často může zabránit v jejich životním úspěchu, je jejich tendence uvědomovat si jen sama sebe, svých vlastních přání, svých vlastních tužeb. Mohou zažít perné chvíle při snaze o harmonické jednání s druhými – „kompromis“ není zrovna slovo Beranům vlastní! To jim dává pověst člověka sobeckého a panovačného. Síla jejich ohnivé povahy způsobuje, že si často nejsou vědomi některých jemných nuanci mnohaspolečenských situaci, Mohou být celou dobu zaujati vyjádřením svého vlastního názoru tak, že si ani nevšimnou a jednoduše převálcují ostatní v jejich snaze o totéž.

Měli bychom si uvědomit, že ne všichni Berani jsou vlastně „berani“, někteří jsou ovečky. Mnoho z těchto dětí jara je velmi nejistých. Na rozdíl od svých zvířecích protějšků nejsou tyto lidské ovečky tak snadno ovladatelné. Dokonce i ten nejbojácnější z Beranů má zřetelnou potřebu najít svou vlastní cestu životem, i když si není úplně jist, kam vlastně jde. Ví, že nějak a někdy se mu jeho cesta vyjasní a on po ní půjde dál. Když se Berani cítí sebevědomě, není nikdo energetičtější než oni. Beran je znamení syrové a nespoutané energie. Jsou to lidé s malou trpělivostí, kteří se s problémy života setkávají hlavou napřed. Ačkoli je jejich pouť zavede do bočních uliček jen občas, tu a tam se octnou ve slepé uličce. V takovém případě prostě jen provalí zeď hlavou a udělají si další bulvár, kde pak pokračují ve své cestě.

Beran je vášnivé znamení a chová velmi silné city k lidem, které miluje. Pro jeho zrozence má náklonnost vysokou cenu a jsou nakloněni spíš monogamii než promiskuitě. Přesto jsou snadno znudění a od přírody netrpěliví. Pokud jsou ale citově nezralí, může to být monogamie sériová, kdy Berani v rychlém sledu střídají jednoho partnera za druhým. Když ale objeví, že jim jejich vztah skýtá osobní svobodu, kterou potřebují proto, aby byli sami sebou, jsou velmi oddanými partnery. Na vztahu s Beranem se lidem bude velmi líbit jejich nadšení pro život, jejich iniciativa a odvaha vysoce nabitá romantikou. Dokonce jim možná odpustí jejich tvrdohlavou krátkozrakost!

Navigace