Pisces – Ryby

„Rozumím, tedy jsem“

Ryby

Charakteristika Ryb

Vládnoucí planety: Jupiter, Neptun
Drahé kameny: tmavý ametyst, modrý topaz
Kovy: lithium, platina
Rostliny, byliny a květiny: mořské řasy, kapradí, mech, lekníny, lotos a všechny další vodní rostliny
Den v týdnu: čtvrtek
Číslo: 22
Barva: tmavě fialová, mořská zeleň, modro-fialová
Prvek: voda
Vlastnost: proměnlivý
Části těla: chodidla
Psychologická charakteristika: obětavý, soucitný, vnímavý, představivost, plynulý, přizpůsobivý, jednotíci, šestý smysl, zmatený, neurčitý, halucinační, paranoidní, bezmocný, prolhaný, mučednický
Profese: herec, fotograf, kadeřník, filozof, mystik, jasnovidec, doktor, básník, spisovatel
Prvotní princip: jednota
Největší ctnost: soucit
Největší nedostatek: mučedniclví
Nejlepší znamení pro vztah: Štír, Rak, Kozoroh, Býk
Duchovní impulz: touha bezvýhradně milovat
Slavné osobnosti v Rybách: Rudolf Nurejev, Albert Einstein, Billy Crystal

Jako poslední znamení zvěrokruhu mají Ryby charakteristiku všech jedenácti předcházejících znamení a ještě svou vlastní zvláštní povahu. To znamená, že Ryby jsou nejsoucitnější znamení ze všech a umějí se nejvíc vcítit. Obvykle chce a dokáže vyslyšet trápení druhých lidí, nabízí jim oporu a pohodlí. Na druhé straně mohou jiní lidé krutě zpochybnit jejich vědomí sama sebe a Ryby se ztratí v emocionálních vodách jiných „tonoucích“. To je jen jedna z mnoha dvojakostí, které patří k tomuto vysoce citlivému a složitému znamení.

Symbol Ryb představuje základní dvojznačnost jejich života: dvě ryby plující v opačném směru. Jedna z nich plave proti proudu. To naznačuje silnou touhu Ryb po duchovním životě, pochopení neviditelného, jejich potřebu nesobecky obětovat sebe pro blaho druhých. Druhá Ryba plave po proudu, což představuje složitější stránku rybí nátury: pud sebezničení. Ryby jsou známé tím, že si pod sebou opakovaně uřezávají větev. Často píšou jednou rukou svoje jméno na tabuli a zároveň je druhou rukou mažou. Jinými slovy mají velký problém ztotožnit se jasně samy se sebou. Pokaždé, když se přiblíží k discíplíně a hranici, které jsou nutné k úspěchu, ať už v lásce nebo v podnikání, plují jiným směrem – často pryč od svého vysněného cíle.

Ryby mají strach z uvěznění, potlačování a omezování. Jakmile ale tento strach překonají oddaností ke svému bohatému tvořivému potenciálu, zbude jen málo omezení, která by jim bránila v úspěchu.

Jednou z nádherných věcí na Rybách je jejich fluidum a půvab. Zdá se, jakoby životem proplouvaly lehce, aniž by vlnami zčeřily vodu. Přinášejí utišující harmonii, krásu a radost, kamkoli vkročí – a přijdou na hodně míst! Ryby jsou jedním z proměnlivých (nebo také pohyblivých) znamení zvěrokruhu. Je to jejich vnitřní proměnlivost, přirozený nepokoj, který v nich probouzí touhu

po objevování a dobrodružství. Vlastně jsou tři druhy Ryb. První je „střevle“. To je nervózní malá rybka, kterou životem unášejí vlny a události v jejím okolí. Zdá se, že sama nemá žádný směr a žije ve stavu neustálého znepokojení a strachu. Druhá Ryba je „delfín“. Je to Ryba, která ztělesňuje umění. Ryba je baletka, fotograf, herečka, módní návrhář. Životem se pohybuje s nenuceným půvabem, ve spojení se svou zvláštní múzou. Třetí je „velryba“. To je většinou, jak název napovídá, velká osoba, někdy postavou, vždycky duší. Člověk-Ryba vždy pomáhá lidem. A i když neléčí nebo není sociálním pracovníkem (a mnoho z nich opravdu je), jeho postoj je: „Co pro tebe mohu udělat, abych ti pomohl?“

Ryby přitahují dva druhy vztahů podle toho, kterým směrem Ryba pluje. Tu, která pluje po proudu, přitahují lidé, kteří jí škodí a kteří zneužívají její hmotné a emocionální zázemí. Ryba, která pluje proti proudu, hledá velmi citlivé a tvůrčí osoby. Spojuje svůj život s lidmi, jejichž povaha je spíš duchovně založena, protože stejně jako Ryby žijí v naději, že prokážou světu službu a dobrou vůli.

Částí těla, kterou ovládají Ryby, jsou chodidla. Chodidla jsou jedinou částí, kterou se neustále dotýkáme země. Ryby z přírody absorbují životní energii a pojí nás k našemu pochopení života. V tomto směru jsou Ryby v kontaktu se všemi možnými formami emocionální odezvy. Ryby jsou lidmi s hlubokým a dalekosáhlým citěním. Až se Ryby naučí respektovat a pak ovládnout svou vysoce citlivou povahu, až dokážou vytvořit službu, která jim umožní tuto citlivost moudře využít, pak teprve mohou obě Ryby plavat proti proudu spolu.

Navigace