Leo – Lev

„Chci, tedy jsem“

Lev

Charakteristika Lva

Vládnoucí planeta: Slunce
Drahé kameny: kočičí oko, rubín
Kovy: zlato
Rostliny, byliny a květiny: anýz, heřmánek, narcis, světlík, fenykl, levandule, žlutá lilie, mák, měsíček, jmelí, petržel
Den v týdnu: neděle
Číslo: 1 a 9
Barva: oranžová
Prvek: oheň
Vlastnost: pevný, nehybný
Části těla: záda, srdce, páteř, mícha
Psychologická charakteristika: asertivní, podnikavý, vřelý, láskyplný, odvážný, rozzářený, individualistický, demonstrativní, tvořivý, vášnivý, marnivý, dominantní, falešně skromný, arogantní, ohromující, diktátorský, extravagantní, chlubivý
Profese: herec, umělec, atlet, vedoucí pracovník, průkopník, vládní úředník, hlavní trenér, mistr
Prvotní princip: tvořivost
Největší ctnost: soucit
Největší nedostatek:pýcha
Nejlepší znamení pro vztah: Střelec, Beran, Blíženci, Váhy
Duchovní impulz: snaha tvořit
Slavné osobnosti ve Lvu: Henry Ford, Bill Clinton, Fidel Castro

Mnohé o Lvech pochopíme, když budeme vědět, že částí těla, kterou toto znamení ovládá, je srdce. Srdce je středem oběhové soustavy a je také středem života. Stejným způsobem je Lev středem každé životní situace, do které se dostane. U nezralého Lva to proto může vést k velmi egocentrické povaze, díky níž bude vyžadovat veškerou pozornost od každé skupiny nebo v každé společenské situaci. Smysl pro vlastní důležitost je u Lvů poněkud zdůrazněn a jejich city může lehce zranit, když se jim nedostane takové pozornosti, jaká je podle nich „výsadou králů“. Zralí Lvi jsou docela jiní. Jejich světlo vychází přímo ze silného a zakotveného středu, což je přesně ten důvod, proč takový Lev dává a dává a pak dává ještě víc. Jsou skutečně dětmi Slunce a Slunce nikdy neztratí svou sílu. Takoví Lvi vyzařují moc, štěstí, dobrou vůli a hojnost pro všechny. Jsou oddaní a štědří ke svým přátelům, vášniví ke svým láskám a tvořiví ve všem, co udělají a řeknou. Lev miluje děti, zvláště ty své, a ony proto milují jej. Srdce je tou naší částí, o které se říká, že tam sídlí naše nejvyšší ctnosti: čest, věrnost, pravda a důvěra.

Mnoho Lvů tyto ušlechtilé vlastnosti ztělesňuje a mají dar je probouzet v druhých. Lev je vznešené zvíře, které inspiruje k odvaze, laskavosti, důvěře a pevnému charakteru. Lvi jsou obvykle od přírody fyzicky silní. Málokdy jsou nemocní a když přece jen, rychle se zotavují. A přece jeho největší síla je také jeho největší slabost – srdce.

Lvi jsou ve vztazích spíš naivní. Jejich vášeň je často tak silná, jejich láska tak hluboká, jejich obdiv tak slepý, že nejsou schopni vidět skutečné city druhé osoby. Lvi musí být opatrní, aby nemilovali za dva. Měli by si být vědomi, jaké povahy jsou láska, změny nálady a jemné emoce jejich milovaných. Lev totiž může být odvážný, štědrý a silný, ale rozhodně není jemný! Může jít životem s pocitem, že ho jiní budou milovat stejně intenzivně, jako je miluje on, i když to tak vůbec nemusí být. Lvi se také musí mít na pozoru před lichotkami. Jsou poněkud lehkověrní a lehce věří tomu, čemu věřit chtějí.

Svému vzhledu obvykle přisuzují velkou důležitost, milují oblečení, šperky a všechny nádhery života. V jejich ohnivých stopách je může zastavit lichotivý pohled nebo kompliment. Lvi nejsou pleticháři. Je pro ně těžké skrýt cokoli. Jsou velmi otevření ohledně svého života a jejich výmluvná tvář prozradí do detailu, co zrovna cítí v kteroukoli chvíli. Jednou z nejdůležitějších charakteristik Lva je jeho intenzivní tvořivá stránka. Divadlo a umění obecně spadají pod jeho nadvládu a smysl Lvů pro dramatično je mezi astrology dobře znám. Lvi rádi dramatizují sami sebe. Jsou autorem, režisérem, producentem a hlavně hvězdou svého vlastního filmu. Na co by ale neměli zapomenout, je to, že by si občas měli ten svůj film také prohlédnout, a ne v něm jen být. Jedna z potíží, kterou lidé u Lvů poznají, je jejich tendence být sobecký. Znamení Lva vládne Slunce a Slunce je srdce slunečního systému. Všechny planety získávají své světlo ze Slunce a všechny kolem této centrální hvězdy krouží. Lev se může chovat úplně stejným způsobem, s tím, že si bude hrát na oblíbence a vybírat, komu ze svých „planet“ přidělí víc světla. Lvi si často pletou své přátele s „obdivovateli“, vyvyšují se nad ně a straní se. Není divu, že výsledkem je nerovný vztah a překvapený Lev nechápe, proč ho kárají a vynechávají z určitých společenských situaci.

Opravdový král zvěrokruhu, skutečně vznešený Lev je zdrojem inspirace, fontánou energie, osobnost zřetelně velkorysá a laskavá. Je to právě tento druh Lva, jehož slunce nevrhá žádné stíny, ale svítí jasně a přináší světlo, žár a teplo všemu a každému kolem něj.

Navigace