Aquarius – Vodnář

„Toužím, tedy jsem“

Vodnář

Charakteristika Vodnáře

Vládnoucí planety: Uran, Saturn
Drahé kameny: světle modré safíry
Kovy: radium, uran
Den v týdnu: sobota
Číslo: 11
Barva: fialová, indigo, azurová
Prvek: vzduch
Vlastnost: pevný, nehybný
Části těla: kotníky, nohy, oběhová soustava, konkrétně krevní oběh
Psychologická charakteristika: společenský, přátelský, objektivní, koncepční, intuitivní, teoretický, zvědavý, průkopnický, nesoustředěný, sobecký, proměnlivý, nestálý, nezúčastněný,nepředvídatelný, nepraktický, příliš intelektuální, neuzemněný
Profese: filantrop, badatel, hudebník, astrolog, elektrikář, psycholog, radiotechnik, počítačový odborník, astronom, vynálezce, politický a sociální aktivista
Prvotní princip: změna
Největší ctnost: originalita
Největší nedostatek: odbojnost, vzpurnost
Nejlepší znamení pro vztah: Beran, Blíženci, Váhy, Střelec
Duchovní impulz: snaha rozvíjet
Slavné osobnosti ve Vodnáři: Charles Darwin, Wolfgang Amadeus Mozart, John Travolta

Vodnář má mezi astrology nejzajímavější pověst. „Bohém zvěrokruhu“ – je často velmi nekonvenční. Přinejmenším nesnáší jakákoli pravidla kromě svých vlastních a je znám tím, že tato pravidla mění tak, aby vyhovovala jeho okamžitým potřebám. Nemůžete předvídat, co Vodnář vzápětí udělá, ale stejně tak to nemůže předvídat ani on!

Vodnář je vzdušné znamení. Vzduch cirkuluje a Vodnář rád cirkuluje s ním na neobvyklých místech a s neobvyklými lidmi! Vodnáři jsou společenští experimentátoři. Zvláště rádi tráví čas s lidmi, kteří jsou, stejně jako oni sami, svým chováním neobvyklí. Kolektiv je pro ně důležitý, stejně tak jako je přátelství zásadním aspektem jejich života. Jsou idealističtí a chtěli by vidět svět plný rovnosti a svobody pro každého. Tato charakteristika alespoň rozhodně převládá u většiny našich Vodních bratrů a sester, kterým vládne excentrický a vysoce idealistický Uran.

Vodnář je totiž jedním ze čtyř znamení, která mají dva planetární vládce (dalšími jsou Beran, Štír a Ryby). Druhá skupina Vodnářů je více ovlivněna Saturnem. Tito jedinci jsou přitahováni jen osobami, které věří tomu, čemu věří oni sami. Jejich skupinová oddanost je vyhrazena jen pro ty, kteří jsou přesně jako oni. Vodnáři ovládaní Uranem usilují o to být jiní až do takové míry, že se mohou vyhýbat všem kolektivním aktivitám v přesvědčení, že spojení s kýmkoli jiným by pro ně znamenalo omezení jejich vlastní identity! Vodnář ovládaný Saturnem má naopak rád skupinovou odpovědnost a stejně tak i uspořádané, strukturované, kolektivní aktivity. Zároveň hledá Vodnář ovládaný Saturnem silného vůdce, osobu, která je ztělesněním toho, co znamená, v co věří a co představuje skupina. Takoví Vodnáři mají o sobě slabé mínění a cítí se mnohem bezpečněji, když se jim řekne, co mají dělat a v co mají věřit. Proto jsou často vtaženi do politických anebo náboženských kultů či skupin s extremistickými názory. Toto spojení z nich snímá nutnost učinit svá vlastní rozhodnutí a vytvářet své vlastní aktivity.

Saturnem ovládaní Vodnáři jsou naprostým opakem více rozvinutých Vodnářů ovládaných Uranem. Ti jsou si obecně více vědomi sami sebe a chápou možnosti, které jim život nabízí. Jsou orientováni do budoucnosti a dokážou, aby jejich činy a víra pracovaly pro ně. Většinou se sdružují spíš do skupin a organizací humanitární a společensky prospěšné povahy, protože hledají sociální rovnost a osvobození od útlaku.

Dokud Vodnář nevyzraje z idealisty v osobu, která sama ve světě skutečně vytváří změny, o kterých dosud jen uvažovala, může zjistit, že ideál je silnější než skutečnost. Jako vzdušné, duševní znamení se musí postarat o to, aby jeho myšlenky nebyly důležitější než jejich provedení a aby jeho mysl příliš nepředstihla jeho tělo. Někteří Vodnáři lehce ztratí stopu, protože mají hlavu v oblacích. Zralý Vodnář na druhé straně vždy vnáší vhled, vizi a skvělou originalitu do každé situace. Uvědomuje si vše nové, je vynikající soudce lidské povahy a přesný ve svém intuitivním přístupu k životu. Někteří Vodnáři mají problém s určením svých priorit, co se týče činnosti. Mají tak tvůrčí mysl, že jsou schopni obsáhnout hned několik projektů najednou, ale mohou mít značné těžkosti vybrat si ten, který by měl být na prvním místě. To stejné se týká přátelství. Vodnář je neobyčejně přátelské znamení, které těší společnost druhých. Ale může lehce ztratit pojem o poměrné důležitosti vztahů. Pro Vodnáře může být partner jen další přítel. To může být těžko snesitelné pro toho druhého, zvláště pokud je narozen ve znamení, pro které jsou city prioritou (jako například Beran, Rak nebo Lev). Přesto právě tato tendence směřování k rovnosti dává Vodnáři vnitřní smysl pro fair play bez ohledu na osobní důvody.

Ať už jako přítel, nebo milenec je Vodnář velmi oddaný svým vlastním způsobem! Vyžaduje značnou míru osobní svobody. Obvykle má velký okruh známých, ale jen málo důvěrných přátel. Potřebuje se ve své sociální skupině volně a otevřeně pohybovat, někdy sám a někdy se svým partnerem. Nejlepší osobou pro Vodnáře je další nezávislý jedinec. Někdo, kdo necítí potřebu být neustále nablízku. Vodnáři dokážou být velmi, velmi nezúčastnění a samostatní a jsou toho schopni i v těch nejintimnějších chvílích. Samozřejmě, že Vodnáři jsou schopni lásky, ale ze všeho nejdřív a nejvíc je Vodnář přítelem. Pokud je štěstí a přátelská spolupráce to, co od vztahu žádáte, pokud vás přitahuje nové a jiné, neobvyklé a fascinující, pak je Vodnář rozhodně vaše znamení pro vztah. Pokud hledáte majetnický, vášnivý cit, poohlédněte se raději jinde (zkuste Štíra nebo Lva).

Navigace