Buvol

Buvol

6. únor 1913 až – 25. leden 1914 Vodní buvol
24. leden 1925 až 12. únor 1926 – Dřevěný buvol
11. únor 1937 až 30. leden 1938 – Ohnivý buvol
29. leden 1949 až 16. únor 1950 – Zemní buvol
15. únor 1961 až 4. únor 1962 – Kovový buvol
3. únor 1973 až 22. leden 1974 – Vodní buvol
20. únor 1985 až 8. únor 1986 – Dřevěný buvol
7. únor 1997 až 27. leden 1998 – Ohnivý buvol
26. ledna 2009 až 13. února 2010 – Zemní buvol

Osobnost Buvola

Čím víc budete přemýšlet o způsobu,
tím významnější bude cesta.

Buvol je narozen ve znamení vyrovnanosti a neústupnosti. V práci je pilný a svědomitý a všechno vykonává cílevědomým, metodickým a rozhodným způsobem. Má sil- né vůdčí schopnosti aje často obdivován pro svou tvrdou a neústupnou povahu. Ví, čeho chce v životě dosáhnout, a dokud to bude možné, nedá se odradit od svého cíle. Buvol bere své povinnosti a závazky velmi vážně. Je energický a rychlý, takže využije každou příležitost, která se mu naskytne. Je také upřímný a svým přátelům a kolegům hluboce věří. Mívá někdy samotářskou povahu, a protože je tichý a uzavřený, většinou si svoje názory nechává pro sebe. Miluje nezávislost a raději pracuje sám, než by se nechal omezovat příkazy ostatních nebo ovlivnit vnějšími tlaky.

Pro Buvola je typická klidná a tichá povaha, ale když ho něco rozzlobí nebo má pocit, že ho někdo zradil, dokáže nahnat strach. Bývá také tvrdohlavý a úporný, což často vede ke konfliktům s ostatními. Buvol si obvykle dokáže prosadit svou, ale pokud se mu to nepodaří, každou porážku těžce snáší, protože neumí prohrávat. Buvol je často přemýšlivý a studijní typ. Neoplývá smyslem pro humor a jen velmi nesnadno přijímá nové nápady. Je příliš těžkopádný a konzervativní a pevně lpí na svých zásadách. Má silný vztah k domovu a v jistém slova smyslu je pro něj svatyní. V jeho rodině existují pevné vazby a Buvol zabezpečí, aby se každý její člen podílel na domácích pracích. Bývá chamtivý, ale má smysl pro pořádek a je čistotný. Klade velký důraz na dochvilnost a nic ho nevyvede z míry tak jako čekání, obzvláště je-Ii způsobeno něčí nezodpovědností. Buvol dokáže být přísný nadřízený!

Jakmile jednou zakotví v zaměstnání nebo doma, většinou zůstává po mnoho let šťastný. Nemá rád změnu a nerad cestuje. Jeho koníčkem bývá práce na zahradě a hodně času tráví v přírodě. Buvol bývá obvykle výborný zahradník, a pokud má možnost, vždy si pořídí velký pozemek. Obvykle raději žije na venkově než ve městě.

Díky své oddané a spolehlivé povaze si obvykle vede v zaměstnání, které si vybere, dobře, ale pouze pokud má dostatek volnosti, aby mohl uplatnit vlastní iniciativu. Vždy se mu také daří v politice, zemědělství a v profesích, které vyžadují určitou kvalifikaci. Obvykle bývá umělecky nadaný a mnozí Buvoli dosáhli výrazných úspěchů jako hudebníci nebo skladatelé.

Buvol není příliš společenský a většinou mu dlouho trvá, než naváže přátelství a než se cítí v přítomnosti jiné osoby uvolněně. Jeho námluvy bývají dlouhé, ale pokud se jednou usadí, bude se ke svému partnerovi chovat oddaně a loajálně. Buvol si rozumí zejména s těmi, kteří se narodili ve znamení Krysy, Zajíce, Hada a Kohouta. Dokáže také vytvořit dobrý vztah s Opicí, Psem, Vepřem nebo s jiným Buvolem, zjistí však, že má málo společného s nevyzpytatelnou Kozou. Jen obtížně bude vycházet s Koněm, Drakem a Tygrem, protože dává přednost klidnému životu a lidé narození v posledních třech znameních jsou příliš impulzivní, než aby je mohl mít rád.

Žena-Buvol má laskavou, starostlivou povahu a domov a rodina jí dávají radost a hrdost. Pro svého partnera je schopná udělat cokoli, bývá pozornou a milující partnerkou. Má výborné organizační schopnosti, a protože je tvrdohlavá, většinou dosáhne v životě toho, co si umanula. Obvykle se také vážně zajímá o umění a často bývá nadaná umělkyně, zejména hudebně. Buvol má silně realistickou povahu. Je upřímný, loajální a skromný. Dokáže však být k některým lidem odměřený, takže působí odtažitým dojmem. Má klidnou povahu, avšak pod ní se skrývá silná vůle a cílevědomost. Buvol má odvahu jednat v souladu se svým přesvědčením a hájit to, co považuje za správné, bez ohledu na možné následky. Vzbuzuje důvěru a během svého života nebude mít téměř nikdy nouzi o lidi, kteří jsou schopni ho podpořit nebo obdivují jeho pevnou vůli a rozhodnost.

Pět různých typů Buvola

V čínském zvěrokruhu lze najít kromě dvanácti znamení ještě pět elementů, které umocňují nebo zmírňují jejich vliv. Níže jsou popsány účinky těchto látek na Buvola spolu s roky, ve kterých tyto elementy uplatňují svůj vliv. Proto všichni Buvoli narození v roce 1961 jsou Kovoví buvoli, ti, kteří se narodili v roce 1913 a 1973, jsou Vodní buvoli atd.

Kovovy buvol: 1961

Je důvěřivý a cílevědomý. Někdy se chová neomaleně a nebojí se otevřeně vyjádřit svůj názor. Pokud si něco umane, jde tvrdošíjně za tím. Někdy se ponoří do svých různých činností tak intenzivně, že se neohlíží na názory a city blízkých, což je mu často na škodu. Je čestný a spolehlivý a neslibuje víc, než může splnit. Je velkým milovníkem a znalcem umění a obvykle má malý okruh dobrých a věrných přátel.

Vodní buvol: 1913, 1973

Tento Buvol má bystré a pronikavé myšlení. Má výborné organizační schopnosti a svou práci vykonává metodickým způsobem. Není tak úzkoprsý jako jiné typy Bu- volů a mnohem ochotněji zapojuje ostatní do svých plánů a cílů. Obvykle má velmi přísné morální zásady a většinou ho láká pracovat ve službách veřejnosti. Dobře odhadne charakterové rysy lidí a má natolik přívětivé a přesvědčivé chování, že se při realizaci svých plánů obvykle nesetkává s problémy. Je oblíbený a má skvělý vztah k dětem.

Dřevěný buvol: 1925, 1985

Dřevěný buvol se chová důstojně a autoritativně a obvykle získává vedoucí úlohu v každé akci, které se účastní. Má velkou sebedůvěru a s druhými jedná otevře- ně. Protože však mívá výbušnou povahu, bez váhání vyjadřuje své názory. Je obdařen obrovskou energií, má silnou vůli a velmi dobrou paměť. Dřevěný buvol je neobyčejně věrný a oddaný členům své rodiny a má starostlivou povahu.

Ohnivý buvol: 1937, 1997

Ohnivý buvol je silná, rozhodná osobnost a bývá pilný a svědomitý. Má vyhraněné názory a je netrpělivý, když se věci nevyvíjejí podle jeho představ. V napjaté situaci se může nechat unést a neohlíží se na názory druhých. Nicméně má výrazné vůdčí schopnosti a často dosahuje postavení spojeného s mocí, proslulostí nebo bohatstvím. Obvykle mívá malou skupinu věrných a blízkých přátel aje velmi oddaný své rodině.

Zemní buvol: 1949, 2009

Tento Buvol vykonává každou práci účelně a rozumně. Je cílevědomý, ale i realistický, takže bývá ochotný pracovat dlouhé hodiny, aby dosáhl svých cílů. Je zběhlý ve finančních a obchodních záležitostech a dobře odhadne charakterové rysy lidí. Mívá klidnou povahu a jeho největší přednosti jsou upřímnost a čestnost. Je také velmi oddaný své rodině a je vyhledáván ostatními pro své názory a rady.