Krysa

Beran

18. únor 1912 až 5. únor 1913 – Vodní krysa
5. únor 1924 až 23. leden 1925 – Dřevěná krysa
24. leden 1936 až 10. únor 1937 – Ohnivá krysa
10. únor 1948 až 28. leden 1949 – Zemní krysa
28. leden 1960 až 14. únor 1961 – Kovová krysa
15. únor 1972 až 2. únor 1973 – Vodníkrysa
2. únor 1984 až 19. únor 1985 – Dřevěná krysa
19. únor 1996 až 6.únor 1997 – Ohnivá krysa
7. únor 2008 až 25. leden 2009 – Zemní krysa

Osobnost krysy

Vidět, a vidět to, co ostatní nevidí.
To je ta pravá vize.

Krysa je narozena ve znamení šarmu. Je inteligentní, oblíbená a miluje návštěvy večírků a velkých společenských akcí. Dokáže se lehce spřátelit a lidé se v její společnosti cítí nenuceně. Je velmi společenská a upřímně se zajímá o blaho a činnost ostatních. Bývá obdařena tolerancí a lidé se na ni často obracejí se žádostí o radu nebo názor.

Krysa je pilná a pracovitá. Má velkou představivost a oplývá nápady. Někdy jí chybí odvaha své názory prosazovat, a to jí obvykle brání dosáhnout uznání a vážnosti, které často zasluhuje.

Je velmi všímavá a mnohé Krysy se staly vynikajícími spisovateli nebo novináři. Krysa si také skvěle po- vede jako zaměstnanec personálního nebo tiskového oddělení a bude se jí všeobecně dařit v každé profesi, která jí přinese styk s lidmi nebo médii. Její vlastnosti jsou ceněny zejména v dobách krize, protože Krysa má neuvěřitelně silný pud sebezáchovy. Když je třeba najít východisko z nebezpečné situace, je to právě Krysa, kdo přijde s řešením.

Krysa je ráda tam, kde se něco děje, ale pokud bude v byrokratickém nebo omezeném prostředí, dokáže trvat na disciplíně a předem daném postupu. Je také trochu oportunistická a stále hledá způsob, jak se stát bohatší a jak si zlepšit životní styl. Jen málokdy nevyužije nabídnuté příležitosti, a proto se někdy zapojuje do mnoha projektů a plánů najednou, takže dosáhne jen chabých výsledků. Krysaje také velmi důvěřivá a lidé, kteří jsou méně zásadoví než ona, ji mohou snadno oklamat.

Dalším rysem Krysy je její vztah k penězům. Krysa je velmi šetrná a někomu může připadat až lakomá. Ale příčina je v tom, že ráda drží peníze v rodině. Ke svému partnerovi, dětem, blízkým přátelům a příbuzným dokáže být velmi štědrá. Umí být také štědrá sama k sobě, protože se často nedokáže vzdát luxusu nebo předmětů, které se jí líbí. Krysa je rovněž velmi chamtivá a může se stát notoricky hrabivá. Nenávidí utrácení a jen výjimečně vyhazuje věci. Může být také nenasytná a prakticky neodmítne pozvání ke stolu nebo bezplatnou vstupenku na nějaký opulentní společenský podnik.

Krysa je dobrý společník, ačkoli občas bývá trochu indiskrétní. K ostatním umí být vysoce kritická - díky své čestnosti a objektivnosti bývá rovněž skvělým kritikem - a někdy může využít důvěrnou informaci ve svůj prospěch. Protože Krysa má tak veselou a neodolatelnou povahu, většina lidí jí její lehkou indiskrétnost odpustí.

Během svého dlouhého a rušného života si Krysa udělá mnoho přátel a zjistí, že si obzvlášť dobře rozumí s lidmi, kteří se narodili v jejím znamení nebo ve znamení Buvola, Draka a Opice. Dobře vychází také s Tygrem, Hadem, Kohoutem, Psem a Vepřem, velmi citlivému Zajíci a Koze však bude Krysa připadat poněkud kritická a neomalená, než aby ji mohli mít rádi. Také s Koněm se Krysa snese jen s velkými obtížemi, potřebuje totiž jistotu, a proto na ni jeho náladovost a velmi nezávislá povaha působí zneklidňujícím dojmem.

Krysa je velmi silně rodinně založená a udělá cokoli, aby potěšila své nejbližší a nejdražší. Je neobyčejně loajální ke svým rodičům a sama může být velmi starostlivým a milujícím rodičem. Zajímá se o všechny aktivity svých dětí a zabezpečí, aby neměly nedostatek. Krysa obvykle mívá velkou rodinu.

Žena-Krysa má laskavou, společenskou povahu a zabývá se velkým množstvím činností. Má široký okruh přátel, ráda se baví a je pozorná hostitelka. Je velmi pořádná a má vynikající vkus, pokud se jedná o zařízení bytu. Pro ostatní členy rodiny je velkou oporou a díky své vynalézavé, přátelské a vytrvalé povaze se jí daří prakticky v každé profesi, kterou si vybere.

Ačkoli je Krysa v zásadě otevřená a poněkud extro- vertní, vyžaduje také právo na soukromí. Má sklon nechávat si své pocity pro sebe, a i když se zajímá o druhé lidi, sama nemá ráda, když se někdo stará o její záležitosti. Nemá ráda samotu, a když je delší dobu sama, snadno propadá depresi.

Krysa je nepochybně velmi talentovaná, ale při využívání svých schopností se mnohem častěji setkává s neúspěchem. Má tendenci zapojovat se do příliš mnoha aktivit a sledovat mnoho záležitostí najednou. Kdyby zpomalila a soustředila se na jednu věc, mohla by být velmi úspěšná. Jestliže tak neučiní, úspěch a bohatství by se jí mohly vyhnout. Krysa díky svému obrovskému šarmu však jen zřídka, pokud vůbec někdy, trpí nedostatkem přátel.

Pět různých typů krysy

V čínském zvěrokruhu najdeme kromě dvanácti znamení ještě pět elementů, které umocňují nebo zmírňují jejich vliv. Níže jsou popsány účinky těchto látek na Krysu spolu s roky, ve kterých tyto elementy uplatňují svůj vliv. Proto všechny Krysy narozené v roce 1900 a 1960 jsou Kovové krysy, ti, kteří se narodili v roce 1912 a 1972, jsou Vodní krysy apod.

Kovová krysa: 1960

Tato Krysa má vynikající vkus a umí ocenit příjemnější stránky života. Má pohodlný a pěkně vyzdobený byt a trvale udržuje vztahy s módními kruhy nebo se v nich pohybuje. Má výrazný smysl pro finanční záležitosti a dokáže peníze dobře investovat. Na první pohled se Kovová krysa jeví jako veselá a silná, ale někde uvnitř ji mohou trápit problémy, které si často sama působí. Krysa je neobyčejně loajální ke své rodině a přátelům.

Vodní krysa: 1912, 1972

Vodní krysa je inteligentní a velmi bystrá. Je hloubavá a své myšlenky dokáže vyjádřit jasně a přesvědčivě. Vždy se chce naučit něco nového a je v mnoha směrech nadaná. Vodní krysa je obvykle velmi oblíbená, ale její strach ze samoty ji někdy vede do společnosti se špatnou pověstí. Má vynikající vlohy pro psaní, ale velmi snadno se vzdává svých plánů, a proto by bylo dobré, kdyby se soustředila jen na jednu věc.

Dřevěná krysa: 1924, 1984

Dřevěná krysa má přátelskou a společenskou povahu a je velmi oblíbená u svých kolegů a přátel. Její předností je rychlý a bystrý úsudek. Ochotně se pouští do všeho, co považuje za užitečné. Má strach z nejistoty, ale vzhledem k její inteligenci a schopnostem je tento strach obvykle neopodstatněný. Má výborný smysl pro humor, miluje cestování a díky své velké představivosti se může stát talentovaným spisovatelem nebo umělcem.

Ohnivá krysa: 1936, 1996

Ohnivá krysa je jen málokdy klidná a zdá se, jako by měla nevyčerpatelnou zásobu energie a nadšení. Miluje aktivitu - ať je to cestování, prosazování nových myšlenek, nebo vedení kampaně za věci, ve které vášnivě věří. Má originální nápady a nenávidí, když ji svazují nesmyslná omezení nebo příkazy druhých. Otevřeně vyjad- řuje své názory, někdy se však ve vypjatém okamžiku nechá strhnout a podniká nejrůznější věci, aniž by zvážila všechny důsledky, které z toho mohou vyplynout. Oh- nivá krysa má houževnatou povahu a při správné podpoře to může v životě daleko dotáhnout.

Zemní krysa: 1948, 2008

Tato Krysaje bystrá a velmi rozumná. Jen málokdy riskuje, a ačkoli stále usiluje o zlepšení své finanční situace, je připravena postupovat pomalu a nic nenechat náhodě. Zemní krysa pravděpodobně nemá tak podnikavou povahu jako ostatní typy Krysy a raději se pohybuje v oblastech, které zná, než aby se pouštěla do něčeho, o čem toho ví jen málo. Je nadaná, svědomitá a starostlivě pečuje o své blízké, ale současně je rozpačitá a dělá si příliš velké starosti s představou, kterou se o sobě snaží vytvořit.