Zajíc

Zajíc

14. únor 1915 až 2. únor 1916 – Dřevěný zajíc
2. únor 1927 až 22. leden 1928 – Ohnivý zajíc
19. únor 1939 až 7. únor 1940 – Zemní zajíc
6. únor 1951 až 26. leden 1952 – Kovový zajíc
25. leden 1963 až 12. únor 1964 – Vodní zajíc
11. únor 1975 až 30. leden 1976 – Dřevěný zajíc
29. leden 1987 až 16. únor 1988 – Ohnivý zajíc
16. únor 1999 až 4. únor 2000 – Zemní zajíc
3. únor 2011 až 22. leden 2012 – Kovový zajíc

Osobnost Zajíce

Kdykoliv. Kamkoliv. S kýmkoliv.
Vždycky se snažím porozumět. Bez toho člověk tápe.
Ale s porozuměním máte alespoň šanci.
Dobrou šanci. .

Zajíc je narozen ve znamení poctivosti a moudrosti. Je inteligentní, dobře vychovaný a dává přednost tichému a pokojnému životu. Nemá rád nepříjemnosti a snaží se vyhnout hádkám a svárům. Je zatvrzelý pacifista a má uklidňující vliv na lidi kolem sebe. Mívá široký okruh zájmů a dokáže ocenit umění a příjemnější stránky života. Ví, jak se těšit ze života, a bude častěji přitahován nejlepšími restauracemi a nočními podniky ve městě.

Zajíc je vtipný a inteligentní řečník a miluje rozhovory na úrovni.

Lidé často vyhledávají jeho názory a rady a mohou se spolehnout na jeho diskrétnost a diplomatické jednání. Jen málokdy zvyšuje v rozčilení hlas, a bude ďokonce slepý k záležitostem, které nemá rád, jen aby zachoval mír. Zajíc rád s každým dobře vychází, ale může být velmi citlivý a velmi špatně snáší jakoukoli formu kritiky. Bude jedním z prvních, kdo se vzdá, uvidí-li nějaké potíže. Zajíc je tichý a výkonný pracovník a má vynikající paměť. V obchodních a finančních záležitostech jedná s velkou obratností, ale šance jeho úspěchu závisí na existujících podmínkách. Nenávidí situace, které přinášejí napětí nebo ve kterých musí dělat rychlá a náhlá rozhodnutí.

Pokud je to možné, plánuje své aktivity s co největší pečlivostí a s velkou dávkou opatrnosti. Nerad riskuje a není nakloněn změnám. V podstatě hledá bezpečné, klidné a stálé prostředí, a pokud takové najde, přeje si, aby vše zůstalo na svém místě.

Díky metodické a opatrné povaze vykonává Zajíc všechny své povinnosti svědomitým způsobem a v práci, kterou si vybere, se mu daří dobře. Bývá skvělým diplomatem, právníkem, obchodníkem, organizátorem nebo knězem a vyniká v každé práci, ve které může využít svých výborných komunikačních schopností. Ke svým zaměstnavatelům bývá loajální a lidé si ho váží pro bezúhonnost a poctivost; jestliže někdy dosáhne pozice spojené s velkou mocí, může se stát nekompromisním a autoritativním.

Zajíc přikládá velký význam svému domovu a obvykle věnuje spoustu času a peněz na údržbu, nábytek a na nákup nejmodernější techniky. Zajíc má velmi rád pohodlí! Má také sběratelské sklony a mnoho Zajíců nalézá potěšení ve sbírání starožitností, známek, mincí, uměleckých předmětů nebo čehokoli jiného, co je zaujme.

Žena-Zajíc má přátelskou, starostlivou a ohleduplnou povahu a udělá všechno, co je v jejích silách, aby doma vytvořila atmosféru štěstí a lásky. Je také velmi společenská a ráda pořádá večírky a zábavná setkání. Dokáže maximálně využívat svůj čas, a přestože se zabývá mnohými aktivitami, vždy si dokáže najít chvíli na odpočinek, aby vysadila a přečetla si dobrou knížku nebo si zašla na kus řeči. Má výborný smysl pro humor, bývá umělecky založená a má talent pro zahradničení.

Zajíc věnuje velkou pozornost svému vzhledu a vždy bývá vkusně a elegantně oblečen. Velkou důležitost přikládá svým vztahům s ostatními a milostným záležitostem. Mívá spoustu obdivovatelů, a než se usadí, mívá několik vážných známostí. Zajíc nepatří mezi nejvěrnější znamení a bude si nejvíce rozumět s těmi, kteří se narodili ve znamení Kozy, Hada, Vepře a Buvola. Díky své společenské a tolerantní povaze bude nejlépe vycházet s Tygrem, Drakem, Koněm, Opicí, Psem a jiným Zajícem, dobře se však nebude cítit ve společnosti Krysy a Kohouta, stejně jako těch znamení, která mají tendenci otevřeně vyjadřovat své mínění a pronášet kritické komentáře, protože Zajíc jakoukoli formu kritiky či nepříjemnosti nenávidí.
Zajíce obvykle provází v životě štěstí a většinou má dar být ve správný čas na správném místě. Je nadaný a inteligentní, avšak někdy dává přednost zábavě před prací, a pokud k tomu má možnost, inklinuje ke snadnému životu. K jednání ostatních se někdy chová rezervovaně a podezřívavě, ale zpravidla ho čeká dlouhý a spokojený život, který bude prostý napětí a nesouladu.

Tygr má mnoho obdivuhodných vlastností. Je čestný, odvážný a často bývá pro druhé zdrojem inspirace. Jestliže se mu podaří ovládnout divoké výstřelky své neklidné povahy, určitě ho čeká velmi uspokojivý a plnohodnotný život.

Pět různých druhů Zajíce

V čínském zvěrokruhu najdeme kromě dvanácti znamení ještě pět elementů, které umocňují nebo zmírňují jejich vliv. Níže jsou popsány účinky těchto látek na Zají- ce spolu s roky, ve kterých se tyto elementy uplatňují. Proto všichni Zajíci narození v roce 1951 jsou Kovoví zajíci, ti, kteří se narodili v roce 1903 a 1963,jsou Vodní zajíci atd.

Kovový zajíc: 1951, 2011

Je velmi schopný, ambiciózní a má velmi vyhraněné náZory na to, čeho chce v životě dosáhnout. Někdy se může jevit jako rezervovaný a povznesený, protože si rád Své myšlenky a plány nechává pro sebe. Má velmi bystré a ostražité myšlení a bývá obratný v obchodních záležitostech. Dokáže se chytře chovat. Kovový zajíc miluje umění a rád se vyskytuje ve vyšších kruzích. Obvykle mívá malý, ale velmi oddaný okruh přátel.

Vodní zajíc: 1963

Vodní zajíc je oblíbený, intuitivní a dokáže vycítit pocity lidí ve svém okolí. Bývá dosti citlivý a bere si věci příliš k srdci. Je velmi pečlivý a důkladný ve všem, co dělá, a má mimořádnou paměť. Je tichý a někdy i nespolečenský, ale dokáže dobře vyjádřit své myšlenky. Rodina, přátelé a spolupracovníci si ho velmi váží.

Dřevěný zajíc: 1915, 1975

Dřevěný zajíc je příjemný, tolerantní a velmi přizpůsobivý. Dává přednost práci ve skupině a chce mít podporu a povzbuzení ostatních. Bývá však dosti zdržen- livý v prosazování svých názorů a mělo by být v jeho zájmu, aby se choval otevřeněji a vstřícněji, aby ostatní poznali jeho názory. Mívá obvykle hodně přátel a aktivně se účastní společenského života. Je známý svou štědrostí.

Ohnivý zajíc: 1927, 1987

Ohnivý zajíc má přívětivou a otevřenou povahu. Miluje společenský život a rád s každým dobře vychází. Je diskrétní a taktní a má pochopení pro lidské slabosti. Bývá také cílevědomý a za předpokladu, že má nezbytnou podporu a zázemí, může to v životě dotáhnout daleko. Špatně snáší neúspěch, a když se věci nevyvíjejí podle jeho představ, mívá mrzutou náladu a depresi. Ohnivý zajíc je obdařen velmi silnou intuicí a někteří mohou mít i zvláštní psychické schopnosti. Ohnivý zajíc má také velmi dobrý vztah k dětem.

Zemní zajíc: 1939, 1999

Zemní zajíc je tichý, nicméně také bystrý a zchytralý. Má realistické plány a je ochotný dlouho a tvrdě pracovat, aby dosáhl svých cílů. Má dobrý obchodní talent a ve finančních záležitostech se mu zpravidla daří. Je přesvědčivý a obvykle nemá problémy získat si ostatní pro své plány. Přátelé a spolupracovníci si ho velmi váží a často ho vyhledávají pro jeho názory, které jsou vysoce ceněny.