Vepř

Vepř

16. únor 1923 až 4. únor 1924 – Vodní vepř
4. únor 1935 až 23. leden 1936 – Dřevěný vepř
22. leden 1947 až 9. únor 1948 – Ohnivý vepř
8. únor 1959 až 27. leden 1960 – Zemní vepř
27. leden 1971 až 14. únor 1972 – Kovový vepř
13. únor 1983 až 1. únor 1984 – Vodní vepř
31. leden 1995 až 18. únor 1996 – Dřevěný vepř
18. únor 2007 až 6. únor 2008 – Ohnivý vepř

Osobnost Vepře

Je to konání, dávání, hraní role,
co dělá život takovým, jaký je.
A jaký může být.

Vepř je narozen ve znamení čestnosti. Má laskavou a chápající povahu a umí skvěle smiřovat. Nesnáší jakékoli rozbroje a nepříjemnosti a udělá, co je v jeho silách, aby urovnal názorové rozpory a smířil nepřátelské strany.

Je také výborný společník a vyjadřuje se upřímně a věcně. Nenávidí lež v žádné formě a stejně tak pokrytectví a pevně věří ve spravedlnost a zachování práva a pořádku. Přes tyto vlastnosti je však Vepř dosti tolerantní a často je ochoten odpustit ostatním špatné činy. Jen zřídka v sobě chová zášť a nikdy není pomstychtivý. Vepř bývá obyčejně velmi oblíbený. Miluje společnost a rád se účastní kolektivních akcí. Bývá loajálním členem nějakého klubu či společnosti a je na něj spolehnutí, že se bude podílet na jejich organizaci. Dovede vynikajícím způsobem vybírat peníze na dobročinnou činnost a často sám podporuje humanitární akce. V práci je Vepř pilný a svědomitý a okolí si ho váží pro jeho spolehlivost a bezúhonnost. V mladších letech obvykle střídá několik- různých zaměstnání, ale nejšťastnější bývá obvykle tam, kde může pomáhat ostatním. Nesobecky věnuje svůj čas pro obecné blaho ajeho spolupracovníci a zaměstnavatelé si ho velice váží. Vepř má silný smysl pro humor a má vždy v zásobě úsměv, žert nebo nějakou vtipnou poznámku. Rád baví ostatní a mnozí Vepři naleznou uplatnění v showbyznysu, nebo se z nich stanou slavné hvězdy a osobnosti. Bohužel se vždy najdou lidé, kteří Vepřovy dobroty zneužívají a těží z jeho šlechetnosti. Vepř velmi nerad říká „Ne“, a přestože nebývá neochotný, bylo by jen v jeho vlastním zájmu, kdyby čas od času dokázal prohlásit: „Co je moc, to je moc.“ Vepř se také někdy chová dosti naivně a důvěřivě, jestliže má však v kterémkoli období svého života pocit, že ho někdo zradil, postará se, aby se mu to již nikdy nestalo, a bude se snažit spoléhat sám na sebe. Z mnoha Vepřů se po nějakém raném životním zklamání stanou podnikatelé nebo se samostatně vypracují k úspěšné kariéře. A přestože má Vepř sklon k rozhazovačnosti, bývá většinou ve finančních záležitostech velmi šikovný a mnoho Vepřů zbohatlo. Další předností Vepře je jeho schopnost poměrně rychle se vzpamatovat z nezdaru. Pomáhá mu v tom jeho víra a silná vůle. Jestliže touží po určité práci nebo chce něco vykonat, usiluje o to s tvrdošíj- ným odhodláním. Dokáže být také tvrdohlavý, a jakmile se jednou rozhodne, nezmění svůj názor přes jakékoli prosby a naléhání.

I když Vepř umí tvrdě pracovat, umí se i dobře bavit. Rád vyhledává zábavu a docela spokojeně utrácí své těžce vydělané peníze za přepychové dovolené či drahé večeře – Vepř je totiž znalec dobrého jídla a pití – nebo se účastní nejrůznějších rekreačních činností. Miluje také menší společenské akce, a octne-li se mezi lidmi, které má rád, stává se rychle duší společnosti. Na větších akcích nebo mezi cizími lidmi se však drží spíše zpátky.

Kromě toho je Vepř tvor pohodlný a jeho domácnost je obvykle vybavena nejnovějším luxusním zařízením. Je-li to možné, dává přednost životu na venkově a velké zahradě, neboť bývá obvykle nadšeným a úspěšným zahrádkářem.

Vepř mívá velký úspěch u opačného pohlaví, a tak než se usadí, prožije řadu milostných vztahů. Jakmile si však najde partnera, bude věrný a starostlivý. Hodí se zejména k těm, kteří se narodili ve znamení Kozy, Zajíce, Psa a Tygra a také k jinému Vepři. Díky své přátelské a společenské povaze může rovněž vytvořit spokojený vztah se všemi zbývajícími znameními čínského zvěrokruhu kromě Hada. Had bývá prohnaný, tajnůstkářský a velmi opatrný, což by poctivého a srdečného Vepře velmi znepokojovalo.

Žena-Vepř věnuje veškerou svou energii potřebám dětí a partnera. Bude se snažit, aby netrpěli žádným nedostatkem, a jejich radost je i její radostí. Její domácnost bude vždy velmi čistá a uklizená, nebo naopak beznadějně zanedbaná. Je s podivem, že u Vepřů najdeme v tomto směru jen extrémy - buď domácí práce milují, nebo je nesná- šejí. Žena-Vepř však má velké organizační schopnosti, a ty jí spolu s její přívětivostí a upřímností pomáhají dosáhnout mnoha z jejích cílů. Bývá také starostlivou a svědomitou matkou a velmi vkusně se obléká. Vepř má většinou v životě štěstí a jen zřídka trpí nějakou skutečnou nouzí. V případě, že nedovolí, aby druzí zneužívali jeho dobroty, a nebude se bát prosadit, čeká ho život plný přátelství, dobročinnosti a obdivu ostatních.

Pět různých druhů Vepře

V čínském zvěrokruhu najdeme kromě dvanácti znamení ještě pět elementů, které umocňují či zrnírňují jejich vliv. Níže jsou popsány účinky těchto látek na Vepře spolu s roky, v nichž jednotlivé elementy uplatňují svůj vliv. Proto všichni Vepři narození v roce 1911 a 1971 jsou Kovoví vepři, ti, kteří se narodili v roce 1923 a 1983, jsou Vodní vepři apod.

Kovový vepř: 1971

Kovový vepř je cílevědomější a odhodlanější než některé jiné typy Vepře. Je silný, energický a rád se účastní širokého okruhu různých činností. Projevuje velkou názorovou otevřenost a upřímnost, i když bývá někdy příliš důvěřivý a má sklon přijímat věci tak, jak se jeví na pohled. Má výborný smysl pro humor a miluje večírky a další společenské akce. Má vřelou a společenskou povahu a obvykle je obklopen širokým okruhem přátel.

Vodní vepř: 1923, 1983

Vodní vepř má srdce ze zlata. Je velkorysý a loajální a snaží se s každým vycházet po dobrém. Udělá vše, co je v jeho silách, aby pomohl ostatním, bohužel se však najdou tací, kteří neváhají jeho laskavé povahy zneužít. Bylo by v jeho vlastním zájmu, kdyby byl ve svém jednání opatrnější a kdyby se naučil postavit se pevně proti všemu, co se mu nelíbí. Přestože dává přednost klidnějšímu životu, má široký okruh zájmů. Zejména se věnuje venkovním činnostem a návštěvě večírků a jiných společenských akcí. V práci je pilný a svědomitý a v povolání, které si vybere, si vždy dobře vede. Dokáže být také velmi výmluvný.

Dřevěný vepř: 1935, 1995

Tento Vepř má přívětivé, přesvědčivé chování a lehce získává důvěru ostatních. Aktivně se zajímá o vše kolem sebe a někdy na sebe bere víc povinností, než je schopen zvládnout. K rodině a přátelům je loajální a velké potěšení mu přináší pomoc těm méně šťastným, než je on sám. Dřevěný vepř bývá obyčejně optimista a vede velmi bohatý, veselý a spokojený život. Má také výborný smysl pro humor.

Ohnivý vepř: 1947, 2007

Ohnivý vepř je energický a podnikavý a vše vykonává sebejistým a rozhodným způsobem. Dovede přímo vyjádřit svůj názor a při cestě za svým cílem se nebojí riskovat. Nechává se však unést okamžitým vzrušením a k některým svým aktivitám by měl přistupovat s větší opatrností. Ve finančních záležitostech má Ohnivý vepř většinou štěstí a je dobře známý svou štědrostí. Vůči členům své rodiny projevuje velkou starostlivost.

Zemní vepř: 1959

Tento Vepř má laskavou povahu. Je rozumný a realistický a schopen udělat vše, aby se zavděčil svým zaměstnavatelům a dosáhl svých cílů. Má skvělé organizační schopnosti a daří se mu zejména v obchodních a finančních záležitostech. Má velký smysl pro humor a široký okruh přátel. Miluje rušný společenský život a má někdy sklon jíst a pít více, než je pro něj zdrávo.