Opice

Opice

20. únor 1920 až 7.únor 1921 – Kovová opice
6. únor 1932 až 25. leden 1933 – Vodní opice
25. leden 1944 až 12. únor 1945 – Dřevěná opice
12. únor 1956 až 30. leden 1957 – Ohnivá opice
30. leden 1968 až 16. únor 1969 – Zemní opice
16. únor 1980 až 4.únor 1981 – Kovová opice
4. únor 1992 až 22. leden 1993 – Vodní opice
22. leden 2004 až 8. únor 2005 – Dřevěná opice

Osobnost Opice

Čím víc jsme otevřeni možnostem,
tím víc možností se nám otevírá.

Opice je narozena ve znamení fantazie. Je nápaditá, zvídavá a zajímá ji všechno, co se děje okolo ní. Vždy ochotně nabídne svoji radu nebo se snaží vyřešit problémy druhých. Ráda pomáhá a její rady jsou vždy rozumné a spolehlivé. Bývá inteligentní, sečtělá a ráda se učí. Má vynikající paměť a existuje mnoho Opic, z nichž se stali dobří lingvisté. Opice je také přesvědčivý řečník a ráda se účastní diskusí a debat. Její přátelské a sebejisté chování může být velmi přesvědčivé a obvykle jí nedělá potíže získat ostatní na svoji stranu. Z tohoto důvodu bývá Opice většinou skvělý politik nebo řečník. Daří se jí v profesích, jako je tiskový mluvčí, učitel a v každém zaměstnání, které souvisí s obchodem. Opice dokáže být také záludná, vychytralá a někdy i nečestná a využije každé příležitosti, která jí přinese rychlý zisk nebo výhru nad protivníky. Má v sobě tolik šarmu a lstivosti, že lidé si někdy uvědomí, co je zač, až když je příliš pozdě. Přes svou vynalézavou povahu však Opice riskuje i svoji vlastní prohru. Natolik důvěřuje svým schopnostem, že jen málokdy naslouchá radám ostatních nebo je ochotná přijmout jejich pomoc. Sama pomáhá lidem ráda, ale pokud jde o její záležitosti, nejraději se spoléhá na vlastní úsudek. Další typickou vlastností Opice je to, že umí vynikajícím způsobem řešit problémy a většinou dokáže sebe (i ostatní) dostat i z těch nejbeznadějnějších situací. Má silně vyvinutý pud sebezáchovy. Díky svým rozmanitým schopnostem může Opice vydělat značné množství peněz, ale protože si ráda užívá života, nevadí jí utratit peníze za exotickou dovolenou nebo za drahou věc, která ji zaujme. Dokáže také hodně závidět, když někdo jiný má to, co chce sama. Opice je originální myslitel, a přestože miluje společnost, stará se o svoji nezávislost. Potřebuje mít volnost jednat tak, jak chce, a každá Opice, která se cítí utiskována nebo ji svazuje příliš mnoho omezení, se brzy stane nešťastná. Jestliže jí nějaká činnost připadá příliš nudná a jednotvárná, brzy o ni ztratí zájem a obrátí svou pozornost na něco jiného. Chybí jí vytrvalost, což je vlastnost, která jí někdy brání dosahovat zasloužených úspěchů. Bývá také přelétavá - a tento sklon by měly všechny Opice překonat. Opice by se měla soustředit pouze na jednu věc, a pokud to udělá, téměř určitě ji v budoucnu čeká významnější pokrok.

Má vynikající organizační schopnosti, a i když se občas chová trochu nevypočitatelně, má vždy určitý cíl. Situace, kdy plány nevycházejí podle jejích představ, dokáže velkoryse přejít a neúspěchy připsat ke svým zkušenostem. Jen málokdy udělá dvakrát stejnou chybu a během svého života vyzkouší hodně věcí. Opice je ráda středem pozornosti a téměř vždy bývá obklopena příznivci a obdivovateli. Mnoho lidí okouzlí její půvabný vzhled, smysl pro humor nebo prostě to, že působí tak důvěryhodně.

Opice většinou vstupují do manželství mladé, a aby se sňatek vydařil, musí jim partneři ponechat čas na jejich záliby a neomezovat je v tolik milovaném cestování. Opice má ráda pestrý život a velmi se hodí zejména k lidem, kteří se narodili ve společenských a otevřených znameních, jako je Krysa, Drak, Vepř a Koza. Její vynalézavá a vstřícná povaha také okouzlí Buvola, Zajíce, Hada a Psa, avšak na Kohouta a Koně bude Opice pravděpodobně působit provokativně a Tygra budou dráždit její úskoky. Skvělé předpoklady však má vztah dvou Opic - budou si rozumět a dokážou si vzájemně pomáhat ve svých rozmanitých aktivitách. Žena-Opice je inteligentní a velmi všímavá a bývá obdařena bystrým úsudkem. Lidé si velice váží jejích názorů a díky své přesvědčivé povaze si vždy prosadí svou. Má velmi mnoho zájmů a zajímá se o široký okruh aktivit. Velkou pozornost věnuje svému vzhledu, chodí elegantně oblečená a obzvlášť pečlivě se stará o své vlasy. Bývá také velmi starostlivou a shovívavou matkou a má hodně dobrých a věrných přátel.

V případě, že Opice potlačí svoji touhu účastnit se všeho, co se kolem ní děje, a soustředí se pouze na jednu věc, dosáhne většinou v životě toho, po čem touží. Jestliže ji potká nějaké zklamání, dokáže se z porážky rychle vzpamatovat. Opice všechno přežije ajejí život je většinou barvitý a zároveň velmi rušný.

V čínském zvěrokruhu najdeme kromě dvanácti zname- ní ještě pět elementů, které umocňují nebo zmírňují je- jich vliv. Níže jsou popsány účinky těchto látek na Opi- ce spolu s roky, ve kterých tyto elementy uplatňují svůj vliv. Proto všechny Opice narozené v roce 1920 a 1980 jsou Kovové opice, ti, kteří se narodili v roce 1932 a 1992, jsou Vodní opice atd.

Pět různých druhů Opice

V čínském zvěrokruhu najdeme kromě dvanácti znamení ještě pět elementů, které umocňují nebo zmírňují jejich vliv. Níže jsou popsány účinky těchto látek na Opi- ce spolu s roky, ve kterých tyto elementy uplatňují svůj vliv. Proto všechny Opice narozené v roce 1920 a 1980 jsou Kovové opice, ti, kteří se narodili v roce 1932 a 1992, jsou Vodní opice atd.

Kovová opice: 1920, 1980

Kovová opice má silnou vůli. Všechno dělá s tvrdošíjnou odhodlaností a dává přednost samostatné práci. Je ctižádostivá, moudrá a sebejistá a v žádném případě se nebojí tvrdé práce. Je velmi chytrá ve finančních záležitostech a obvykle dobře investuje své peníze. Přes svoji nezávislou povahu se Kovová opice ráda účastní večírků a společenských akcí a je mimořádně vřelá a starostlivá.

Vodní opice: 1932, 1992

Vodní opice je všestranná, odhodlaná a vnímavá. Má ta- ké více disciplíny než některé další Opice, a když se roz- hodne pracovat na určitém cíli, nic ji od toho neodradí. Nerada otevřeně hovoří o svých skutečných záměrech, a pokud je dotazována, pak dává jen vyhýbavé odpově- di. Je citlivá na kritiku, ale současně dokáže být velmi přesvědčivá a obvykle snadno získává ostatní pro své plány. Má velké pochopení pro lidské slabosti a dobře vychází s okolím.

Dřevěná opice: 1944, 2004

Tato Opice je výkonná, metodická a enormně svědomitá. Má také velkou představivost a vždy se snaží využít svých nápadů nebo se naučit něčemu novému. Příležitostně se jí zmocní nadšení, a když se události nevyvíjejí podle jejích představ, velmi ji to pobouří. Má dobrodružnou povahu a nebojí se riskovat. Také miluje cestování. Její přátelé a spolupracovníci si jí hluboce váží.

Ohnivá opice: 1956

Ohnivá opice je inteligentní a plná života a bez problémů si získá úctu ostatních. Je vynalézavá a má široký okruh zájmů, i když ji to někdy může odvádět od užitečnější a prospěšnější činnosti. Je velmi soutěživá a ráda se zapojuje do všech aktivit. Dokáže být tvrdohlavá, když se jí nedaří prosadit si svou, a někdy se snaží ovlivňovat ty, kteří mají slabší vůli než ona. Ohnivá opice má živou povahu, je oblíbená u druhého pohlaví a bývá neobyčejně věrná svému partnerovi.

Zemní opice: 1968

Zemní opice bývá vzdělaná a velmi sečtělá a ve svém povolání může dosáhnout velkých úspěchů. Je méně společenská než některé další typy Opice a dává přednost klidnějším činnostem. Má vysoké mravní zásady, velmi starostlivou povahu a dokáže být velmi šlechetná k méně šťastným lidem. Obvykle se jí daří ve finančních záležitostech a ve stáří může být velmi bohatá. Na okolí působí uklidňujícím způsobem a lidé si jí váží a mají ji velmi rádi. Tato Opice je pozorná k těm, kdo se těší její důvěře.