Kohout

Kohout

8. únor 1921 až 27. leden 1922 – Kovový kohout
26. leden 1933 až 13. únor 1934 – Vodní kohout
13. únor 1945 až 1. únor 1946 – Dřevěný kohout
31. leden 1957 až 17. únor 1958 – Ohnivý kohout
17. únor 1969 až 5. únor 1970 – Zemní kohout
5. únor 1981 až 24. leden 1982 – Kovový kohout
23. leden 1993 až 9. únor 1994 – Vodní kohout
9. únor 2005 až 28. leden 2006 – Dřevěný kohout

Osobnost Kohouta

S jasným cílem cesty a pevnou vůlí
zvedám své plachty
k větrům štěstěny.

Kohout je narozen ve znamení upřímnosti. Je všestrannou, barvitou osobností a vše vykonává s úzkostlivou pečlivostí. Má skvělé organizační schopnosti a rád dlouho dopředu plánuje všechno, co dělá. Kohout je vysoce inteligentní a obvykle velmi sečtělý. Má smysl pro humor a bývá účinným a přesvědčivým řečníkem. Miluje diskuze a s chutí se zúčastní jakékoli debaty. Neváhá vyjádřit své mínění a otevřeně hovoří o svých názorech. Postrádá však takt a bezohlednou poznámkou nebo jednáním si může snadno poškodit reputaci nebo někoho urazit. Kohout má také velmi nestálou povahu a měl by se vždy snažit, aby nejednal z náhlého popudu.

Ve svém vystupování je Kohout velmi důstojný a chová se sebejistě a autoritativně. Je mistrem ve finančních záležitostech, a pokud jde o peníze, počíná si - tak jako ostatně i v jiných věcech - s neobyčejnou zdatností. Dobře si vybírá své investice a dokáže získat velké bohatství. Většina Kohoutů spoří a užívá své peníze rozumně, někteří z nich se však chovají opačně a jsou známými rozmařilci. Naštěstí Kohout dokáže vydělávat velké peníze a téměř nikdy mu nechybí dostatečné rezervy, které mu pomohou překlenout případné finanční potíže. Další typickou vlastností Kohouta je, že s sebou vždy nosí poznámkový blok nebo útržky papíru. Neustále si píše poznámky nebo zaznamenává důležitá fakta ze strachu, že je zapomene. Kohout nesnáší plýtvání časem a energií, všechny své činnosti provádí systematicky, přesně a metodicky.

Kohout je obvykle velmi ctižádostivý, při kladení svých cílů dokáže být až nerealistický. Čas od času se nechá unést svou představivostí, a i když nemá rád vměšování do svých záležitostí, prospělo by mu, kdyby poněkud častěji naslouchal názorům ostatních. Také málo snáší kritiku, a má-li pocit, že někdo zpochybňuje jeho úsudek nebo strká nos do jeho věcí, dá to v každém případě najevo. V relativně jednoduchých záležitostech dokáže být velmi sobecký a tvrdohlavý, ale na druhou stranu je spolehlivý, čestný a důvěryhodný, a toho si na něm lidé, kteří s ním přicházejí do styku, velice cení. Kohouti narození mezi pátou a sedmou hodinou (ranní i odpolední) bývají největší extroverti tohoto znamení, ale pro všechny Kohouty platí, že milují aktivní spo- lečenský život, návštěvy večírků a důležité funkce. Kohout má většinou velký okruh přátel a dokáže si s pozoruhodnou lehkostí vybudovat vlivné kontakty. Často bývá členem několika klubů a organizací a zabývá se množstvím nejrůznějších činností. Zajímá se zejména o životní prostředí, záležitosti humanitárního charakteru a vše, co se týká prospěchu ostatních lidí. Kohout má totiž velmi starostlivou povahu a bude se vždy snažit, aby pomohl méně šťastným lidem, než je on sám. Velké potěšení přináší Kohoutu zahradničení, a i když na zahradě třeba netráví tolik času, kolik by chtěl, je jeho zahrádka vždy dobře udržovaná a až neobyčejně úrodná.

Kohout si zpravidla potrpí na elegantní vzhled a nosí s velkou pýchou a důstojností uniformu, jestliže mu to umožňuje jeho zaměstnání. Nemá nic proti publicitě a s velkým potěšením bývá středem pozornosti. Obvykle se mu daří v práci s veřejností a v povoláních, která ho přivádějí do styku se sdělovacími prostředky. Bývá také vynikajícím učitelem.

Žena-Kohout vede rozmanitý a zajímavý život. Zabývá se řadou nejrůznějších činností, až se mnozí diví, že toho dokáže tolik zvládnout. Obvykle mívá velmi vyhraněné názory a - stejně jako její mužský protějšek - neváhá otevřeně vyjádřit své mínění nebo říci ostatním, jak by se mělo postupovat. Je nesmírně výkonná a systema- tická a doma mívá většinou velmi čisto a uklizeno. V oblékání má dobrý vkus a obyčejně nosí elegantní, ale zároveň praktické oblečení. Kohout obvykle mívá velkou rodinu a jako rodič se zajímá zvlášť aktivně o vzdělání svých dětí. Ke svému partnerovi je velmi loajální a nejlépe se hodí k lidem narozeným ve znamení Hada, Koně, Buvola a Draka. Dobré vztahy může navázat také s Krysou, Tygrem, Kozou a Vepřem, jestliže ovšem nositelé těchto znamení nebudou příliš zasahovat do jeho různorodých činností. Dva Kohouti se spolu však budou hádat a vzájemně se dráždit. Pro velmi citlivého Zajíce je Kohout příliš přímý a stejné podráždění bude u Kohouta vyvolávat neustále zvědavá a prohnaná Opice. Těžko bude vycházet také s úzkostlivým Psem. Jestliže Kohout dokáže překonat svou nestálou povahu a bude jednat s větším taktem, dotáhne to v životě daleko. Je schopný a nadaný a umí zapůsobit silným, trvalým a obvykle také příjemným dojmem všude, kam přijde.

Pět různých druhů Kohouta

V čínském zvěrokruhu najdeme kromě dvanácti znamení ještě pět elementů, které umocňují či zmírňují jejich vliv. Níže jsou popsány účinky těchto látek na Kohouta spolu s roky, v nichž jednotlivé elementy uplatňují svůj vliv. Proto jsou všichni Kohouti narození v roce 1921 a 1981 Kovoví kohouti, ti, kteří se narodili v roce 1933 a 1993, patří k Vodním kohoutům apod.

Kovový kohout: 1921, 1981

Kovový kohout pracuje pilně a svědomitě. Přesně ví, čeho chce v životě dosáhnout, a vše, co dělá, vykonává tvořivým a rozhodným způsobem. Občas může působit poněkud neomaleně a určitě by mu prospělo, kdyby byl ochoten přistoupit na kompromis místo toho, aby stál neústupně a zarputile na svém. Je velmi výmluvný a mazaný, pokud jde o finanční záležitosti. Bývá věrný svým přátelům a nezřídka věnuje hodně energie práci pro obecné blaho.

Vodní kohout: 1933, 1993

Tento Kohout dovede být velmi přesvědčivý a snadno získává ostatní ke spolupráci. Je inteligentní, sečtělý a nachází velké potěšeni v diskuzích a debatách. Má zdánlivě nevyčerpatelné množství energie a je ochoten pracovat dlouhé hodiny, aby dosáhl toho, po čem touží. Dokáže však také promarnit cenný čas tím, že se trápí nad podružnými a bezvýznamnými detaily. Lze s ním snadno vyjít, má výborný smysl pro humor a ostatní si ho velmi váží.

Dřevěný kohout: 1945, 2005

Dřevěný kohout je čestný, spolehlivý člověk, který si často klade vysoké cíle. Je ctižádostivý, ale zároveň víc než jiné typy Kohoutů připravený pracovat v týmu. Obvykle je v životě úspěšný, přesto však projevuje sklony zaplétat se do byrokratických záležitostí nebo dělat příliš mnoho věcí najednou. Má široký okruh zájmů, rád cestuje a k rodině a přátelům se chová velmi ohleduplně a starostlivě.

Ohnivý kohout: 1957

Tento Kohout je nesmírně cílevědomý. Má značné vůdčí schopnosti, je vynikajícím organizátorem a v práci projevuje neobyčejnou výkonnost. Díky své průrazné povaze dosáhne většinou svých cílů, často je však až příliš přímý a ne vždy bere ohledy na pocity lidí kolem sebe. Naučí-li se Ohnivý kohout jednat s větším taktem, může si splnit i ty nejfantastičtější sny.

Zemní kohout: 1969

Tento Kohout má velmi bystrý a pronikavý úsudek. Je nesmírně výkonný, velmi všímavý a výjimečně zdatný v podnikání a finančních záležitostech. Je také vytrva lý, a když si stanoví nějaký cíl, málokdy se od něho nechá odradit. Zemní kohout je výborný pracovník a přátelé i kolegové si ho velmi váží. Obvykle miluje umění a projevuje aktivní zájem o to, co dělají členové jeho rodiny.