Pes

Pes

28. leden 1922 až 15. únor 1923 – Vodní pes
14. únor 1934 až 3.únor 1935 – Dřevěný pes
2. únor 1946 až 21. leden 1947 – Ohnivý pes
18. únor 1958 až 7. únor – 1959 Zemní pes
6. únor 1970 až 26. leden 1971 – Kovový pes
25. leden 1982 až 12. únor 1983 – Vodní pes
10. únor 1994 až 30. leden 1995 – Dřevěný pes
29. leden 2006 až 17. únor 2007 – Ohnivý pes

Osobnost Psa

Mám své hodnoty a přesvědčení.
Ty jsou mým majákem
ve stále se měnícím světě.

Pes je narozen ve znamení věrnosti a obav. Má obvykle velmi pevné názory a přesvědčení a bere se za správné věci. Nenávidí jakoukoli formu nespravedlnosti nebo nečestného chování a ze všech sil pomáhá lidem, kteří nemají takové štěstí jako on. Má silný smysl pro čestnost a jedná vždy poctivě a přímočaře. Je velmi přímý a otevřený. Nikdy neobchází kolem problému a hovoří přímo k věci. Dokáže být také tvrdohlavý, je však vždy ochoten naslouchat hlasům ostatních a bude se snažit být ve svých rozhodnutích co nejspravedlivější. Ochotně poradí, kde je třeba, a jako první nabídne svou pomoc, když nastanou problémy. Kamkoli přijde, vzbuzuje Pes důvěru a mnozí ho obdivují pro jeho bezúhonný a rozhodný charakter. Je vynikajícím znalcem lidské povahy a často si o někom utvoří přesný dojem už krátce po prvním setkání. Je obdařen i silnou intuicí a nezřídka dokáže dlouho dopředu vycítit, jak se situace vyvine.
Přes své přátelské a přívětivé způsoby není Pes příliš společenský. Nesnáší velké společenské akce ani večírky a dává přednost klidné večeři s přáteli nebo posezení u ohně. Pes je výborný společník a často i báječný vypravěč zábavných historek a anekdot. Je také velmi bystrý a pohotový. . V krizových okamžicích zachovává klid, a přestože dokáže i vypěnit, jeho zlost rychle vyprchá. Je věrný a důvěryhodný, ale když má pocit, že ho někdo podrazil nebo zklamal, málokdy dokáže odpustit nebo zapomenout.

Pes má obvykle velmi vyhraněné zájmy. Dává přednost úzké specializaci a raději se stane odborníkem v jedné vybrané oblasti, než aby svou pozornost rozmělňoval v množství nejrůznějších aktivit. Obvykle se mu daří v profesích, ve kterých má pocit, že slouží ostatním, a často mu vyhovuje práce ve sféře sociální či v medicíně, školství nebo v právní oblasti. Pes však potřebuje k práci motivaci. Musí mít pocit, že dělá něco smysluplného, a jestliže jej postrádá, promarní život, aniž by dosáhl nějakých úspěchů. Jakmile však má motivaci, těžko mu něco zabrání, aby nedosáhl svého cíle.

Další typickou vlastností Psa je jeho sklon k obavám a pesimistickému pohledu na svět. Tyto starosti jsou velmi často naprosto zbytečné a Pes si je dělá sám. Pravděpodobně to nebude snadné, ale tento zlozvyk by se měl pokusit odstranit. úrodná.

Pes není založen materialisticky a nijak zvlášť se nezajímá o hromadění bohatství. Pokud má potřebné prostředky na zabezpečení své rodiny a na příležitostnou útratu za něco přepychovějšího, nic mu ke štěstí nechybí. Když mu však nějaké peníze přebývají, dokáže je rychle rozházet a jen málokdy jich účelně využije. Nemá také dobrý odhad na finanční záležitosti, a proto by se před jakoukoli dlouhodobou investicí měl poradit s odborníkem.

Vetšinou nachází spoustu obdivovatelů, ale život s ním není jednoduchý. Je náladový a má vysoké nároky, svému partnerovi však bude vždy věrný a udělá vše, co je v jeho silách, aby rodině zabezpečil příjemný a po- hodlný domov. Výjimečně dobře vychází s lidmi narozenými ve znamení Koně, Vepře, Tygra a Opice, ale zdravý a stabilní vztah si dokáže vytvořit i s Krysou. Buvolem, Zajícem, Hadem a dalším Psem. Drak je pro něho však trochu příliš extravagantní. Těžko také chápe tvořivou a nápaditou Kozu a pravděpodobně by ho dráždil velmi otevřený Kohout.

Žena-Pes bývá pověstná svou krásou. Má vřelou a starostlivou povahu, ale než někoho důkladně pozná, může se chovat tajnůstkářsky a odtažitě. Je vysoce inteligentní a přes své klidné a tiché vzezření dokáže být neobyčejně ctižádostivá. Miluje sport a jiné činnosti na čerstvém vzduchu a mívá štěstí na výhodné nákupy na těch nejnepravděpodobnějších místech. Když se věci nevyvíjejí tak, jak by chtěla, může projevit i velkou netrpělivost.

Pes má zpravidla velmi hezký vztah k dětem a bývá milujícím a shovívavým rodičem. Nejšťastnější je, když může někomu pomoci nebo udělat něco, co přinese užitek ostatním. Za předpokladu, že potlačí svůj sklon k obavám, prožije velmi bohatý a aktivní život, ve kterém si najde spoustu přátel a vykoná mnoho dobrého.

Pět různých druhů Psa

V čínském zvěrokruhu najdeme kromě dvanácti znamení ještě pět elementů, které umocňují nebo zmírňují jejich vliv. Níže jsou popsány účinky těchto látek na Psa spolu s roky, ve kterých tyto elementy uplatňují svůj vliv. Proto jsou všichni Psi narození v roce 1910 a 1970 Kovoví psi, ti, kteří se narodili v roce 1922 a 1982, jsou Vodní psi apod.

Kovový pes: 1970

Kovový pes je odvážný, sebejistý a přímý a vše vykonává s velikým odhodláním a rozhodností. Má velkou důvěru ve své schopnosti a bez váhání vyjadřuje své mínění nebo bojuje za spravedlivou věc. Někdy si všechno bere příliš k srdci, a když se věci nevyvíjejí podle jeho představ, chová se ustaraně a podrážděně. Obvykle mívá velmi vyhraněné zájmy a neuškodilo by mu, kdyby si svůj obzor více rozšířil a zapojil se do nějakých kolektivních akcí. Je nesmírně loajální a věrný svým přátelům.

Vodní pes: 1922, 1982

Vodní pes je velmi přímý a společenský. Má vynikající komunikativní schopnosti a dokáže snadno přesvědčit ostatní, aby je získal pro své plány. Je však poněkud bezstarostný a v některých záležitostech postrádá ukázněnost a důkladnost. Ani o své finance nepečuje tak, jak by měl; ke své rodině a přátelům je však velmi štědrý a stará se, aby jim nic nechybělo. Vodní pes má obyčejně velmi dobrý vztah k dětem a má kolem sebe vždy široký okruh přátel.

Dřevěný pes: 1934, 1994

Tento pes je pilný a svědomitý a na každého udělá většinou dobrý dojem. Bývá méně nezávislý než některé jiné typy Psa a před samostatnou prací dává vždy přednost práci kolektivní. Je oblíbený, má velký smysl pro humor a aktivně se zajímá o nejrůznější činnosti členů své rodiny. Často ho přitahují příjemné stránky života a velké potěšení mu přináší sbírání známek, mincí, obrazů nebo starožitností. Dává také přednost životu na venkově.

Onnivy pes: 1946, 2006

Tento pes bývá temperamentní a společenský a s pozoruhodnou lehkostí umí navazovat přátelství. V práci je poctivý a svědomitý a rád se aktivně účastní všeho, co se kolem něho děje. Rád se také seznamuje s novými myšlenkami, a jestliže se mu dostane nezbytné opory a rady, slaví často úspěchy tam, kde ostatní selhali. Projevuje však sklon k tvrdohlavosti. Jestliže se Ohnivému psu podaří tuto vlastnost překonat, dosáhne zpravidla velké slávy a úspěchu.

Zemní pes: 1958

Zemní pes bývá velmi talentovaný a bystrý. Je systematický, výkonný a v povolání, které si zvolí, to daleko dotáhne. Je spíše tichý a rezervovaný, dokáže však být velmi přesvědčivý a svých cílů dosahuje obvykle bez větších problémů. Je štědrý a laskavý a vždy ochoten podat pomocnou ruku. Jeho přátelé a spolupracovníci si ho velmi váží. Obvykle působí důstojným dojmem.