Kůň

Kůň

11. únor 1918 až 31. leden 1919 – Zemní kůň
30. leden 1930 až 16. únor 1931 – Kovový kůň
15. únor 1942 až 4. únor 1943 – Vodní kůň
3. únor 1954 až 23. leden 1955 – Dřevěný kůň
21. leden 1966 až 8. únor 1967 – Ohnivý kůň
7. únor 1978 až 27.1eden 1979 – Zemní kůň
27. leden 1990 až 14. únor 1991 – Kovový kůň
12. únor 2002 až 31. leden 2003 – Vodní kůň

Osobnost Koně

Je hodně zarostlých cest,
ale nejprospěšnější je ta,
pro kterou se rozhodnete
a propracujete se vpřed.

Kůň je narozen ve znamení elegance a vášně. Má nejvíce podmanivé a okouzlující chování a je velmi oblíbený. Miluje společnost a navštěvuje večírky a další akce, kde se schází velké množství lidí.

Má temperamentní povahu a je rád středem pozornosti. Bývá obdařen vůdčí schopností a okolí ho obdivuje pro jeho čestnou a otevřenou povahu. Je výmluvný a přesvědčivý řečník a miluje diskuze a debaty. Kůň je také velmi bystrý a může rychle uvažovat.

Má však prchlivou povahu, a ačkoli jeho výbuchy vzteku mají krátké trvání, může často říci věci, které ho později mrzí. Nedokáže také zachovat tajemství. Kůň má mnoho zájmů a zajímá se o široký okruh činností. Někdy se angažuje v příliš mnoha věcech najednou, takže se často stává, že investuje svoji energii do něčeho, co nikdy nedokončí, protože na to nebude mít dostatek času. Má také sklon své zájmy často měnit - většinou ho zaujme poslední novinka na trhu, ale jen do doby, než se objeví něco zajímavějšího nebo více vzrušujícího. Většinou požaduje určitou svobodu a nezávislost. Nenávidí, když ho omezují nesmyslné zákony a pravidla, a má rád pocit zodpovědnosti jen sám k sobě. Navzdory své svobodné povaze je rád, když ho druzí povzbuzují a podporují v jeho různých aktivitách. Kůň ve svém životě dojde daleko, za což může vděčit svému všestrannému nadání a příjemné povaze. Rád překonává problémy a v práci je metodický a neúnavný. Jestliže okolnosti pracují proti němu a nějaká činnost se mu nepovede, potrvá dlouhou dobu, než se ze svého neúspěchu zotaví. Úspěch znamená pro Koně všechno. Nezdar bere jako katastrofu a ponížení.

Kůň miluje pestrý život, a než se rozhodne pro konkrétní profesi, vyzkouší mnoho věcí. Ale i potom bude pravděpodobně ostražitě sledovat, zda se nenajde nová a lepší příležitost. Má neklidnou povahu a dokáže se snadno začít nudit. Vynikne ve všech profesích, které mu ponechají dostatek volnosti jednat z vlastní iniciativy nebo mu umožní kontakt s mnoha lidmi.

Ačkoli Koně nijak zvláště nezajímá hromadění bohatství, zachází s penězi opatrně a jen ojediněle se ocitne ve vážných finančních problémech.

Kůň také miluje cestování a návštěvy neznámých a vzdálených míst. V určitém období svého života zatouží žít nějaký čas v zahraničí a zjistí, že díky své přizpůsobivé povaze se mu bude líbit v každé zemi, ve které se ocitne.

Velkou pozornost věnuje svému vzhledu a obvykle rád nosí elegantní, barevné a velmi originální oblečení. Pro opačné pohlaví je velmi atraktivní, a než se usadí, mívá hodně známostí. Svému partnerovi je věrný, ale přestože má rodinné závazky, rád si nechává určitou míru nezávislosti a svobody, aby se mohl věnovat svým zájmům a koníčkům. Velmi dobře se hodí k lidem, kteří se narodili ve znamení Tygra, Kozy, Kohouta a Psa. Bude si rozumět i se Zajícem, Drakem, Hadem, Vepřem a dalším Koněm, Buvol mu však bude připadat vážný a nesnášenlivý. Problémy ho také čekají ve vztahu s Opicí a Krysou - Opice je velmi zvědavá a Krysa hledá jistotu, což obojí jeho velmi nezávislé povaze vadí.

Žena-Kůň je obvykle velmi atraktivní a má příjemnou a společenskou povahu. Je velmi inteligentní, má mnoho zájmů a pozorně sleduje všechno, co se děje okolo ní. Miluje venkovní činnosti, má ráda sport a vůbec všechno, co udržuje dobrou kondici. Také se těší z cestování, literatury a umění a je velmi dobrá společnice.

Přestože Kůň může být tvrdohlavý a velmi sobecký, má tolerantní povahu a vždy ochotně pomůže ostatním. Má vynikající smysl pro humor a obvykle působí na lidi příjemným dojmem. Pokud ovládne svoji neklidnou povahu, bude mít v životě hodně přátel a zapojí se do velkého množství různých aktivit. Také dosáhne mnoha svých cílů. Jeho život bude jen výjimečně nudný.

Pět různých druhů Koně

V čínském zvěrokruhu najdeme kromě dvanácti znamení ještě pět elementů, které umocňují nebo zmírňují jejich vliv. Níže jsou popsány účinky těchto látek na Koně spolu s roky, ve kterých tyto elementy uplatňují svůj vliv. Proto všichni Koně narození v roce 1930 a 1990 jsou Kovoví koně, ti, kteří se narodili v roce 1942, jsou Vodní koně atd.

Kovový kůň: 1930, 1990

Tento Kůň je odvážný, sebejistý a otevřený. Je cílevědomý a má vynikající nápady. Miluje těžké úkoly a rád řeší složité problémy. Je rád, má-li určitou nezávislost, a nesnáší jakékoli zasahování do svých soukromých záležitostí. Kovový kůň má šarm a jisté charisma, ale dokáže být i velice tvrdohlavý a impulzívní. Obvykle má mnoho přátel a aktivně se účastní společenského života.

Vodní kůň: 1942, 2002

Vodní kůň má přátelskou povahu, vynikající smysl pro humor a dokáže zasvěceně mluvit o širokém okruhu témat. Je chytrý v obchodních záležitostech a dokáže využít každou příležitost, která se objeví. Bývá nestálý a snadno a často mění své zájmy - a i názory - což někdy může pracovat v jeho neprospěch. Nicméně je velmi nadaný a může to v životě daleko dovést. Věnuje také velkou pozornost svému vzhledu a bývá elegantně oblečen. Miluje také cestování, sport a venkovní aktivity.

Dřevěný kůň: 1954

Dřevěný kůň má příjemnou a přátelskou povahu. Dobře vychází s ostatními a stejně jako Vodní kůň je schopen zasvěceně mluvit o různých tématech. Je poctivý a svědomitý, jeho přátelé a kolegové si ho hluboce váží. Často je vyhledáván pro své názory a rady, protože díky své hluboké představivosti přijde s velmi originálními myšlenkami a nápady. Obvykle bývá sečtělý a vede bohatý společenský život. Dokáže být také velmi štědrý a jeho morálka bývá na vysoké úrovni.

Ohnivý kůň: 1966

Ohnivý živel v kombinaci s povahou Koně vytváří v čínském zvěrokruhu jednu z nejmocnějších sil. Ohnivý kůň je předurčen ke vzrušujícímu a rušnému životu a obvykle zanechá trvalou stopu v každé profesi, kterou si vybere. Má silnou osobnost a jeho inteligence a rozhodnost mu přinášejí podporu a obdiv mnohých. Miluje akci a vzrušení a jen výjimečně vede klidný život. Ohnivý kůň se však někdy chová příliš otevřeně, nevybíravým způsobem prosazuje své názory a nesnáší, když se někdo plete do jeho záležitostí nebo když musí poslouchat příkazy jiných. Má okouzlující povahu, vynikající smysl pro humor a povede velmi aktivní společenský život.

Zemní kůň: 1918, 1978

Tento Kůň je šetrný a starostlivý. Je opatrnější než některé další typy Koně, ale také je moudrý, vnímavý a obzvláště schopný. Přestože někdy může být nerozhodný, má cit pro obchod a je velmi chytrý ve finančních záležitostech. Má klidnou a přátelskou povahu a rodina i přátelé si o něm myslí to nejlepší.