Had

Had

23. leden 1917 až 10. únor 1918 – Ohnivý had
10. únor 1929 až 29. leden 1930 – Zemní had
27. leden 1941 až 14. únor 1942 – Kovový had
14. únor 1953 až 2. únor 1954 – Vodní had
2. únor 1965 až 20. leden 1966 – Dřevěný had
18. únor 1977 až 6.únor 1978 – Ohnivý had
6. únor 1989 až 26. leden 1990 – Zemní had
24. leden 2001 až 11. únor 2002 – Kovový had

Osobnost Hada

Přemýšlím, a přemýšlím ještě víc
o tom, co je, o tom, co může být, o tom, co by mohlo být.
A jakmile jsem připraven,
pak jednám.

Had je narozen ve znamení moudrosti. Je velmi inteligentní a jeho mozek neustále pracuje. Stále plánuje a vždy hledá způsob, jak využít svých ohromných schopností. Je hloubavý a rád medituje a přemýšlí. Mnohokrát v životě se zbaví jedné ze svých oblíbených kůží a začne se věnovat novým zájmům, nebo se pustí do úplně jiné práce. Had miluje náročné úkoly a jen výjimečně dělá chyby. Má skvělé organizační schopnosti, výrazný smysl pro obchod a ve finančních záležitostech ho provází štěstí. Mnoho Hadů nashromáždí během života značný majetek, ovšem jen pokud se nevěnují hazardním hrám - Had je nejhorší hráč z celého čínského zvěrokruhu!

Had má vyrovnanou a mírnou povahu a dává přednost klidnému způsobu života. Nemá rád hektickou atmosféru a nenávidí situace, kdy je nucen činit rychlá rozhodnutí. Nelíbí se mu také, když se někdo plete do jeho záležitostí, a má tendenci spoléhat na svůj vlastní úsudek spíš než poslouchat rady druhých. Někdy můžepůsobit samotářsky. Je tichý, rezervovaný a občas má těžkosti při kontaktu s ostatními. Nemarní čas neužitečnými rozhovory a nesnáší hlupáky. Má Vynikající smysl pro humor, pro který je ceněn hlavně v krizových situacích.

Had se nebojí tvrdé práce a vše vykonává s velkou důkladností. Je velmi odhodlaný a někdy dokáže být i nemilosrdný, aby dosáhl svých cílů. Jeho sebedůvěra, silná vůle a bystrost mu obvykle zajistí úspěch, avšak po nezdaru mu trvá dlouhou dobu, než se vzpamatuje. Nedokáže se vyrovnat s nezdarem a neumí prohrávat. Had také bývá vyhýbavý a nerad si lidi pouští k tělu. Jeho tajnosti a nedůvěra mohou někdy pracovat v jeho neprospěch a jsou to vlastnosti, které by se měli všichni Hadi snažit překonat.

Dalším rysem Hada je sklon po každé neočekávané nebo dlouhotrvající činnosti odpočívat. Vyčerpá tolik energie, že bez náležité opatrnosti - pokud si na to nedá pozor - může být náchylný k hypertenzi nebo psychickým poruchám.

Někdy se říká, že Had začíná žít opožděně a že je tomu tak hlavně proto, že mu dlouho trvá, než najde práci, ve které se cítí opravdu šťastný. Had však obvykle bývá úspěšný v každé práci týkající se výzkumu nebo psaní a kde dostane dostatečnou volnost, aby mohl rozvíjet své představy a plány. Bývá dobrým učitelem, politikem, personálním šéfem a sociálním poradcem.

Většinou si opatrně vybírá své přátele, a i když je šetrný, dokáže být i štědrý k těm, které má rád. Pokládá za samozřejmost kupovat drahé dary a svým přátelům a blízkým obstarává nejlepší lístky do divadla. Na oplátku požaduje věrnost. Had je velmi majetnický a dokáže být i přehnaně žárlivý a cítit se ublížený, když zjistí, že jeho důvěra byla zneužita.

Had je také známý svým elegantním zjevem a vždy mívá mnoho obdivovatelů. Žena-Had je velmi přitažlivá. Má styl, půvab a vynikající vkus, pokud jde o oblékání. Miluje společnost a většinou má široký okruh přátel a schopnost ovlivňovat lidi, na kterých jí záleží. Má velmi mnoho zájmů a její rady a názory jsou vysoce ceněny. Většinou mívá klidnou povahu, a přestože se věnuje mnoha činnostem, ráda si zachovává určité soukromí. Had přikládá velký význam lásce, a než se usadí, mívá hodně známostí. Velmi dobře se hodí k lidem, kteří se narodili ve znamení Buvola, Draka, Zajíce a Kohouta. Pokud je mu ponechána dostatečná svoboda, aby se mohl věnovat svým zájmům, může také vytvořit velmi spokojený vztah s Krysou, Koněm, Opicí a Psem, avšak měl by se snažit vyhnout dalšímu Hadovi, protože by na sebe mohli velmi snadno začít žárlit. Had však nebude dobře vycházet s čestným a realistickým Vepřem, a pokud jde o Tygra, bude mu připadat, že má na jeho vyrovnanou a mírumilovnou povahu příliš rozkladný vliv.

Had dokáže ocenit příjemné a krásné věci. Miluje dobré jídlo a často se zajímá o umění. Rád čte a vždy ho přitahují takové obory, jako je filozofie, politika, náboženství ne- bo okultismus. Fascinuje ho neznámo a jeho zvídavost vždy hledá odpovědi. Ve znamení Hada se narodilo několik nejoriginálnějších filozofů světa a - i když by to Had možná nepřiznal - bývá obvykle obdařen mimořádnými psychickými schopnostmi a silně spoléhá na intuici.

Had zajisté nepatří mezi nejaktivnější členy čínského zvěrokruhu. Rád pracuje svým vlastním tempem a zabývá se tím, čím chce. Nejraději je svým pánem a během života si vyzkouší mnoho věcí. Je diletant, ale někdy - obvykle když to nejméně očekává - se jeho náročná práce a úsilí setkají s uznáním a vždy ho pak čeká úspěch a finanční jistota, kterou si tak přeje.

Je pro něj charakteristická velmi okouzlující povaha, a i když bývá ke druhým náročný a předčasně dospívá, bude mít mnoho přátel a téměř vždy bude středem pozornosti. Má šarm a tolik sebedůvěry, že se pro ostatní může stát- zdrojem inspirace. V Číně je vůdcem masopustu a je obdařen neobvyklým štěstím.

Pět různých druhů Hada

V čínském zvěrokruhu najdeme kromě dvanácti znamení ještě pět elementů, které umocňují nebo zmírňují jejich vliv. Níže jsou popsány účinky těchto látek na Hada spolu s roky, ve kterých tyto živly uplatňují svůj vliv. Proto všichni Hadi narození v roce 1941 jsou Kovoví hadi, ti, kteří se narodili v roce 1953, jsou Vodní hadi atd.

Kovový had: 1941,2001

Tento Had je mírný, sebejistý a velmi nezávislý. Obvykle dává přednost samostatné práci a jen málo lidí se stane jeho blízkými přáteli. Brzy pozná vhodnou příležitost a při dosahování svých cílů pracuje s ohromnou odhodlaností. Je bystrý ve finančních záležitostech a většinou své peníze dobře investuje. Umí také vychutnat příjemnější stránky života a dokáže ocenit umění, literaturu, hudbu a dobré jídlo. Obvykle má malou skupinku dobrých přátel a k těm, které má rád, je štědrý.

Vodní had: 1953

Tento Had má široký okruh zájmů. Zajímá se o studium různých oblastí a je schopen věnovat se velmi detailnímu výzkumu a stát se specialistou v oboru, který si vybere. Je vysoce inteligentní, má dobrou paměť a neobyčejné nadání pro obchod a finanční záležitosti. Působí nenápadně a trochu rezervovaně, ale má silnou vůli prosadit své názory, aby dosáhl cíle. Je velmi loajální ke své rodině a přátelům.

Dřevěný had: 1965

Dřevěný had má přátelskou povahu a dobře rozumí ostatním. Je schopen vycházet s lidmi a často má mnoho přátel a obdivovatelů. Je vtipný, inteligentní a cílevědomý. Má řadu zájmů a dává přednost klidnému a stabilnímu prostředí, ve kterém může pracovat bez rušivých vlivů. Miluje umění a často mu působí radost obrazy nebo starožitnosti, které sbírá. Jeho názory jsou vysoce ceněny, hlavně pokud se týkají společenských a rodinných záležitostí.

Ohnivý had: 1917, 1977

Ohniví hadi bývají více vynalézaví, společenští a energičtější než jiné typy Hada. Tento Had je ctižádostivý, sebejistý a vždy hlásá své názory - a může být velmi hrubý k těm, které nemá rád. Má také značné vůdčí schopnosti ti díky svému rozhodnému a rezolutnímu jednání si dokáže získat respekt a podporu druhých. Má obvykle vynikající smysl pro humor, široký okruh přátel a velmi aktivní společenský život. Ohnivý had také rád cestuje.

Zemní had: 1929, 1989

Zemní had má šarm, je zábavný a má velmi přívětivou povahu. Ve své práci je svědomitý a zodpovědný, ke všemu přistupuje rozumově a intuitivně. Bývá opatrný a nerad dělá ukvapená rozhodnutí. Je vynikající ve finančních záležitostech a umí chytře investovat. Má mnoho přátel a je velmi obětavý, pokud jde o vlastní rodinu.