Tygr

Tygr

26. leden 1914 až 13. únor 1915 – Dřevěný tygr
13. únor 1926 až 1. únor 1927 – Ohnivý tygr
31. leden 1938 až 18. únor 1939 – Zemní tygr
17. únor 1950 až 5. únor 1951 – Kovový tygr
5. únor 1962 až 24. leden 1963 – Vodní tygr
23. leden 1974 až lO. únor 1975 – Dřevěný tygr
9. únor 1986 až 28. leden 1987 – Ohnivý tygr
28. leden 1998 až 15. únor 1999 – Zemní tygr
14. únor 20lO až 2. únor 2011 – Kovový tygr

Osobnost Tygra

Je to koření, to nadšení,
jen špetka navíc vše změní.
A tolik toho otvírá.

Tygr je narozen ve znamení odvahy. Je to charismatická osobnost a mívá velmi vyhraněné názory a přesvědčení. Je cílevědomý a rozhodný a většinou pracuje s obrovským úsilím a nadšením. Je velmi bystrý a inteligentní a jeho mysl je stále aktivní. Má velmi originální myšlení a často přichází s novými nápady nebo s nadšením vítá nové projekty a plány.

Miluje výzvy a rád se účastní všeho, co by mohlo mít vzrušující budoucnost, nebo co zaujme jeho představivost. Je ochoten riskovat a není rád svazován konvencemi nebo příkazy druhých lidí. Tygr miluje volnost, aby mohl jednat podle svého přání, a alespoň jedenkrát v životě hodí opatrnost za hlavu a pustí se do věcí, kterým se chce skutečně věnovat.

Tygr má trochu neklidnou povahu. I když je obvykle připraven se něčemu plně věnovat, jakmile se objeví něco přitažlivějšího, jeho počáteční entuziasmus většinou brzy vyprchá. Bývá také dosti impulzivní a několikrát v životě se mu stane, že jedná způsobem, kterého později lituje. Kdyby si věci důkladně promyslel, nebo se dokázal delší dobu věnovat jedné činnosti, dosáhl by určitě většího úspěchu.

Naštěstí se Tygru většina jeho aktivit daří, ale když věci nedopadnou podle toho, jak si představoval, snadno podléhá silným depresím a většinou mu dlouho trvá, než se z nich dostane. V jeho životě se často střídají okamžiky štěstí s nejhlubšími nezdary. Tygr je však velmi přizpůsobivý. Má dobrodružného ducha a jen zřídka vydrží dlouho na jednom místě. V mládí má tendenci vyzkoušet si několik zaměstnání a také dost často mění své bydliště. K ostatním se Tygr chová velmi poctivě a přímočaře.

Nenávidí pokrytectví nebo lež v jakékoli podobě. Je známý svou neomaleností a přímostí a nikdy neváhá otevřeně vyjádřit své názory. Někdy může jednat odbojně, zvláště vůči jakékoli formě tupé autority, a i když to může vést ke konfliktu s ostatními, nikdy neodmítá diskuzi a stojí si pevně na svých názorech.

Tygr je přirozený vůdce a v zaměstnání, které si vybral, se dokáže dostat až na vrchol. Nemá však pozitivní vztah k příliš byrokratickému nebo podrobnému ře- šení záležitostí a nerad se podřizuje příkazům. Bývá tvrdohlavý a umíněný, v životě dává přednost nezávislosti a pocit, že je zodpovědný jen sám sobě, jej uspokojuje. Rád vidí, když za všechny své úspěchy vděčí jen svému úsilí, a pokud se tomu může vyhnout, ostatní o pomoc nežádá. Je ironií, že přes své sebevědomí a vůdčí schopnosti bývá Tygr váhavý a odkládá důležitá rozhodnutí až na poslední chvíli. Je velmi citlivý ke kritice. Ačkoli je Tygr schopen vydělat velké množství peněz, je dost rozhazovačný a často je neinvestuje tak, aby mu přinesly co největší prospěch. Dokáže být také velmi štědrý a své přátele a příbuzné občas zahrnuje nákladnými dárky.

Tygru velmi záleží na dobré pověsti a představě, kterou se o sobě snaží vytvořit. Chová se důstojně a autoritativně a bývá rád středem pozornosti. Dokáže na sebe velmi šikovně upoutat pozornost, i na projekty, které se snaží prosadit.

Tygr se často žení mladý a výborně se hodí ke znamení, jako je Vepř, Pes, Kůň a Koza. Dobře bude také vycházet s Krysou, Zajícem a Kohoutem, avšak Buvol a Had mu budou připadat příliš klidní a vážní, než aby se s nimi měl rád. Kromě toho ho svým zlomyslným a zvědavým chováním bude rozčilovat Opice. Jen obtížně se mu daří vycházet s jiným Tygrem a Drakem - oba partneři budou chtít ve vztahu dominovat a stěží by nacházeli kompromis, dokonce i v těch nejbezvýznamnějších situacích. ena-Tygr je temperamentní, vtipnou a okouzlující hostitelkou. Obvykle bývá velmi atraktivní a věnuje velkou pozornost tomu, jak vypadá. Dokáže být také velmi shovívavou matkou, a přestože svým dětem dopřává bezmezné svobody, bývá z ní výborná učitelka a její děti jsou dobře vychované a netrpí žádným nedostatkem. Stejně jako její mužský protějšek mívá řadu ájrnů a vyžaduje nezávislost a volnost, aby mohla dělat věci, které ji zajímají. Bývá také velmi starostlivá a štědrá.

Tygr má mnoho obdivuhodných vlastností. Je čestný, odvážný a často bývá pro druhé zdrojem inspirace. Jestliže se mu podaří ovládnout divoké výstřelky své neklidné povahy, určitě ho čeká velmi uspokojivý a plnohodnotný život.

Pět různých druhů Tygra

V čínském zvěrokruhu najdeme kromě dvanácti znamení ještě pět elementů, které umocňují nebo zmírňují jejich vliv. Níže jsou popsány účinky těchto látek na Tygra spolu s roky, ve kterých tyto elementy uplatňují svůj vliv. Proto všichni Tygři narození v roce 1950 jsou Ko voví tygři, ti, kteří se narodili v roce 1902 a 1962, jsou Vodní tygři atd.

Kovový tygr: 1950, 2010

Kovový tygr má asertivní a vstřícnou povahu. Je velmi ctižádostivý, a i když se jeho cíle mohou čas od času měnit, bude vytrvale pracovat, dokud svých cílů nedosáhne. Netrpělivě však očekává výsledky a velmi špatně se smiřuje s tím, když jeho práce nedopadne tak, jak původně chtěl. Chodí elegantně oblečený a má kolem sebe mnoho obdivovatelů a příznivců.

Vodní tygr: 1962

Vodní tygr má široký okruh zájmů a vždy s nadšením experimentuje s novými nápady nebo se rád vydává na průzkum do vzdálených zemí. Je všestranný, chytrý a má laskavou povahu. V krizových situacích si Vodní tygr zachovává chladnou hlavu, ale někdy dokáže být až překvapivě nerozhodný. Dobře komunikuje s ostatními a díky svým schopnostem a přesvědčivosti dosáhne v životě většinou všeho, po čem touží. Mívá velkou fantazii a bývá nadaným řečníkem nebo spisovatelem.

Dřevěný tygr: 1914, 1974

Dřevěný tygr má velmi přátelskou a přívětivou povahu. Bývá méně nezávislý než některé další typy Tygra a je také ochotnější spolupracovat s ostatními, aby dosáhl svého cíle. Má však sklon přeskakovat z jedné věci na druhou a dá se snadno rozptýlit. Bývá obvykle velmi oblíbený, má velký okruh přátel a vždy vede rušný a veselý společenský život. Má také vynikající smysl pro humor.

Ohnivý tygr: 1926, 1986

Ohnivý tygr se do každé práce pouští s obrovským elánem a entuziasmem. Miluje pohyb a je vždy připravený vrhnout se s plným nasazením do všeho, co ho zaujme. Má velké vůdčí schopnosti a zaujetí pro své nápady dokáže předat ostatním. Je velký optimista a dokáže být štědrý. Má přívětivou povahu a bývá vtipným a přesvědčivým řečníkem.

Zemní tygr: 1938, 1998

Zemní tygr je zodpovědný a rozumný. Na všechno se dívá objektivně a vždy se snaží jednat s úzkostlivou spravedlností. Na rozdíl od ostatních Tygrů se dokáže sou- středit na nějakou oblast, aniž se nechá rozptylovat jinými záležitostmi, avšak práce ho může natolik pohltit, že někdy nedbá na názory lidí okolo sebe. Má cit pro obchod a v životě bývá obvykle velmi úspěšný. Má velký okruh přátel a věnuje značnou pozornost jak svému vzhledu, tak i své pověsti.