Drak

Drak

3. únor 1916 až 22. leden 1917 – Ohnivý drak
23. leden 1928 až 9. únor 1929 – Zemní drak
8. únor 1940 až 26. leden 1941 – Kovový drak
27. leden 1952 až 13. únor 1953 – Vodní drak
13. únor 1964 až 1. únor 1965 – Dřevěný drak
31. leden 1976 až 17. únor 1977 – Ohnivý drak
17. únor 1988 až 5. únor 1989 – Zemní drak
5. únor 2000 až 23. leden 2001 – Kovový drak

Osobnost Draka

Rád dávám věci do pohybu.
Někdy se mi to daří, někdy selžu.
Někdy se stane nečekané.
Ale právě dávat věci do pohybu
a kráčet kupředu dělá život tak zajímavým.

Drak je narozen ve znamení štěstí. Má hrdou a temperamentní povahu a bývá velmi sebevědomý. Je také velmi inteligentní a bystrý a dokáže využít příležitosti, která se mu naskytne. Bývá cílevědomý a rozhodný a daří se mu prakticky ve všem, do čeho se pustí. Je také velký puntičkář a vždy se drží vysokých požadavků, které si stanoví.

Nemá trpělivost s hlupáky a je připraven kritizovat každého nebo všechno, co se mu nelíbí. Dokáže se chovat neomaleně a otevřeně a neoplývá ani taktem, ani diplomatičností. Často však bere lidi za slovo a někdy může být velice důvěřivý. Jestliže má někdy pocit, že byla zneužita jeho důvěra nebo raněna jeho hrdost, dokáže být nepřátelský a trvá mu dlouhou dobu, než odpustí a zapomene.

Drak je obvykle velmi společenský a umí snadno upoutat pozornost ostatních. Rád bývá středem poZornosti a dokáže velmi dobře vyřešit jakýkoli těžký problém nebo napjatou situaci. V jistém smyslu je to člověk se smyslem pro humor, který má skoro vždy obecenstvo. Lidé si velmi váží jeho názorů a vždy se lze od něho dozvědět mnoho zajímavého - i když občas diSkutabilního.

Oplývá velkou energií a často je ochoten pracovat dlouhé hodiny, aby dosáhl toho, co chce. Může být také velmi impulzivní a někdy nepřemýšlí nad následky svého jednání. Má sklon žít okamžikem a neexistuje nic, co by ho provokovalo víc než čekání. Drak nenávidí zpoždění a i to nejmenší prodlení dožene jeho netrpělivost do krajnosti.

Drak nesmírně spoléhá na své schopnosti, avšak riskuje, že se přecení, a pokud nebude opatrný, může se ve svém úsudku zásadně zmýlit. I když půjde v daném okamžiku o závažný omyl, Drak je tak houževnatý a schopný, že se rychle vzpamatuje a postaví se opět na nohy.

Je velmi rozhodnou osobností s tak silnou vůlí a touhou po úspěchu, že v povolání, které si vybere, dojde zpravidla až na vrchol. Má významné vůdčí schopnosti a bývá úspěšný v zaměstnáních, kde může uvádět své nápady do praxe. Obvykle se mu daří také v politice, zábavním průmyslu, jako vedoucímu oddělení nebo firmy a v jakékoli další profesi, která ho přivádí do kontaktu se sdělovacími prostředky.

Drak obrovským způsobem spoléhá na svůj úsudek a radami ostatních lidí pohrdá. Má rád pocit soběstačnosti a existuje mnoho Draků, kteří milují svoji nezávislost natolik, že raději zůstávají sami. Drak bude mít mnoho obdivovatelů, které přitahuje jeho skvělá osobnost a neobyčejná krása. Pokud se ožení, většinou vstupuje do manželství velmi mladý a rozumí si zejména s lidmi narozenými ve znamení Hada, Krysy, Opice a Kohouta. Ideálního partnera najde také vZajíci, Vepři, Koni a Koze, kteří se s ním budou těšit na všechna dobrodružství. Dobře spolu budou také vycházet dva Draci, protože budou chápat jeden druhého. Problémy by se mohly objevit s Buvolem a Psem, neboť oba budou odsuzovat Drakovo impulzivní a extrovertní chování. Nevhodné je také spojení s Tygrem, protože Tygr stejně jako Drak většinou otevřeně vyjadřuje své názory a rád přebírá vedení.

Žena-Drak ví, čeho chce v životě dosáhnout, a všechno dělá velmi rozhodným a pozitivním způsobem. Nepohrdá žádnou prací a je zpravidla ochotná velmi těžce pracovat, aby dosáhla svých cílů. Je nesmírně praktická a emancipovaná. Nenávidí, když ji svazují rutinní a zbytečná opatření, a vyžaduje dostatečnou volnost, aby si mohla dělat, co chce. Doma má pořádek, ale nepatří k těm ženám, které by se věnovaly domácnosti jen o hodinu déle, než je třeba - existuje příliš mnoho jiných věcí, které považuje za důležitější a kterým dává přednost. Stejně jako její mužský protějšek i ona má tendence otevřeně mluvit s ostatními.

Drak má obvykle mnoho zájmů a věnuje se sportu a dalším aktivitám pod širým nebem. Miluje také cestování a dává přednost odlehlým místům před oblíbenými turistickými atrakcemi. Má velmi dobrodružnou povahu, a pokud mu to jeho finanční situace dovolí - a Drak se obvykle o své peníze dobře stará - bude během svého života podnikat dlouhé cesty.

Je pro něj charakteristická velmi okouzlující povaha, a i když bývá ke druhým náročný a předčasně dospívá, bude mít mnoho přátel a téměř vždy bude středem pozornosti. Má šarm a tolik sebedůvěry, že se pro ostatní může stát- zdrojem inspirace. V Číně je vůdcem masopustu a je obdařen neobvyklým štěstím.

Pět různých druhů Draka

V čínském zvěrokruhu najdeme kromě dvanácti znamení ještě pět elementů, které umocňují nebo zmírňují jejich vliv. Níže jsou popsány účinky těchto látek na Draka spolu s roky, ve kterých tyto elementy uplatňují svůj vliv. Proto všichni Draci narození v roce 1940 jsou Kovoví draci, ti, kteří se narodili v roce 1952, jsou Vodní draci atd.

Kovový drak: 1940, 2000

Tento Drak je velmi ctižádostivý a má obzvláště imponující povahu. Je energický, cílevědomý a k ostatním lidem se snaží chovat čestně. Může být také strohý a věcný a obvykle neváhá, pokud má otevřeně vyjádřit svůj názor. Jestliže s ním lidé nesouhlasí a nejsou ochotni spolupracovat, je rád, když může jít svou vlastní cestou. Kovový drak má obvykle vysoké morální zásady a jeho přátelé a spolupracovníci si ho váží.

Vodní drak: 1952

Tento Drak je přátelský, tolerantní a inteligentní. Je velmi bystrý ajen málokdy promarní nabídnutou příležitost. Není tak netrpělivý jako jiné typy Draka aje více připraven čekat na výsledky. Je moudrý a ochotný podělit se o své nápady a spolupracovat s ostatními. Jeho hlavní chybou je to, že místo aby se soustředil na jednu činnost, má tendenci přeskakovat z jedné věci na druhou. Má vynikající smysl pro humor a je působivý řečník.

Dřevěný drak: 1964

Dřevěný drak je praktický, zvídavý a má velkou obrazotvornost. Rád se zabývá různými záležitostmi a často přichází s velmi originálními nápady. Je přemýšlivý a aktivní a má velkou energii a odhodlanost většinu svých nápadů prosadit. Je více diplomatický než jiné typy Draka a má vynikající smysl pro humor. Je velmi vychytralý v obchodních záležitostech a může být velmi štědrý.

Ohnivý drak: 1916, 1976

Tento Drak je ctižádostivý, pohotový a má nesmírnou touhu vyniknout. Je pracovitý a svědomitý a je často obdivován pro poctivost a otevřenost. Je velmi cílevědomý a má výrazné vůdčí schopnosti. Často však příliš spoléhá na svůj úsudek a nedokáže brát v úvahu názory a pocity ostatních. Může být dosti rezervovaný a bylo by v jeho zájmu, kdyby dovolil ostatním, aby se do jeho činností více zapojili. Ohnivý drak obvykle miluje hudbu, literaturu a umění.

Zemní drak: 1928, 1988

Zemní drak bývá klidnější a hloubavější než některé jiné typy Draka. Má široký okruh zájmů a pozorně sleduje, co se kolem něho děje. Má také jasné cíle a obvykle nemá problémy získat podporu a zázemí pro své riskantní podniky. Je velmi vychytralý ve svých finančních záležitostech a často se mu podaří nashromáždit velký majetek. Má skvělé organizační schopnosti, ale někdy bývá dosti formální a puntičkářský. Dobře vychází s ostatními a má velký okruh přátel.